Labo

SchoolAdmin project: alle cursussen opvolgen

Functionele analyse

We willen een lijst bijhouden met alle objecten van de klasse Cursus. Zorg dat deze lijst automatisch wordt ingevuld.

Technische analyse

Voorzie op klasseniveau een array met plaats voor 10 Cursus objecten en noem hem AlleCursussen. Zorg ervoor dat een cursus bij aanmaak in de eerste vrije positie in deze array wordt geplaatst. Schrijf hiervoor een private hulpmethode registreerCursus(Cursus cursus). Deze kan je uitvoeren zonder bestaand Cursus object. Ze gaat op zoek naar de eerste vrije positie in de array en slaat cursus op op deze positie.

Je kan registreerCursus als volgt implementeren:

  • start met een variabele vrijePositie van type int? met waarde null

  • controleer één voor één de posities in de array

    • onthoud de eerste positie waarop je null tegenkomt

  • controleer nadat de array doorlopen is of er nog een vrije positie is

    • zo ja, sla de cursus daar op

    • zo nee, print "Er zijn geen vrije posities meer"

Commit je aanpassingen.

SchoolAdmin project: cursussen opzoeken op Id

Functionele analyse

We willen cursussen makkelijk kunnen opvragen via Id. Schrijf een methode ZoekCursusOpId die dit doet.

Technische analyse

Deze methode werkt op klasseniveau, want je hebt geen cursus nodig om een andere cursus te vinden. Ze heeft één parameter, id. Het return type is Cursus, maar het kan zijn dat je geen cursus met het gevraagde Id kan terugvinden.

De methode werkt door AlleCursussen element per element te doorlopen en de waarde van het attribuut Id van elk element te vergelijken met het meegegeven argument. Als de gevraagde cursus niet bestaat, mag je programma niet crashen, maar krijg je null terug.

Commit je aanpassingen.

SchoolAdmin project: gelinkte objecten

Functionele analyse

Het is niet handig dat onze klasse VakInschrijving een cursus voorstelt als string. Dat maakt dat we de functionaliteit van Cursus niet kunnen gebruiken. Pas daarom VakInschrijving aan zodat de klasse echt gelinkt is aan Cursus. Dit vereist aanpassingen op een aantal plaatsen.

Technische analyse

Voor de aanpassing heb je dit:

Erna heb je dit:

Controleer ook dat al je testmethodes nog dezelfde resultaten leveren als eerder.

Commit je aanpassingen.

SchoolAdmin project: Studieprogramma (stap 1)

We wensen cursussen te groeperen in studieprogramma's.

Functionele analyse

Schrijf een klasse StudieProgramma. Deze heeft een naam, bevat een aantal cursussen en kan getoond worden op het scherm.

Technische analyse

Implementeer als volgt:

Gebruik volgende code voor de demonstratiemethode:

Cursus communicatie = new Cursus("Communicatie");
Cursus programmeren = new Cursus("Programmeren");
Cursus databanken = new Cursus("Databanken", new Student[7], 5);
Cursus[] cursussen = { communicatie, programmeren, databanken };
StudieProgramma programmerenProgramma = new StudieProgramma("Programmeren");
StudieProgramma snbProgramma = new StudieProgramma("Systeem- en netwerkbeheer");
programmerenProgramma.cursussen = cursussen;
snbProgramma.cursussen = cursussen;
// later wordt Databanken geschrapt uit het programma SNB
snbProgramma.cursussen[2] = null;
programmerenProgramma.ToonOverzicht();
snbProgramma.ToonOverzicht();

Hier loopt iets mis. Benoem zelf de oorzaak en corrigeer de fout.

Commit je aanpassing.

Schooladmin project: Studieprogramma (stap 2)

Zoals boven, maar gebruik nu volgende code voor de demonstratiemethode:

Cursus communicatie = new Cursus("Communicatie");
Cursus programmeren = new Cursus("Programmeren");
Cursus databanken = new Cursus("Databanken", new Student[7], 5);
Cursus[] cursussen1 = { communicatie, programmeren, databanken };
Cursus[] cursussen2 = { communicatie, programmeren, databanken };
StudieProgramma programmerenProgramma = new StudieProgramma("Programmeren");
StudieProgramma snbProgramma = new StudieProgramma("Systeem- en netwerkbeheer");
programmerenProgramma.cursussen = cursussen1;
snbProgramma.cursussen = cursussen2;
// later wordt Databanken geschrapt uit het programma SNB
// voor SNB wordt bovendien Programmeren hernoemd naar Scripting
snbProgramma.cursussen[2] = null;
snbProgramma.cursussen[1].Titel = "Scripting";
programmerenProgramma.ToonOverzicht();
snbProgramma.ToonOverzicht();

Opnieuw loopt het fout. Benoem zelf de oorzaak en corrigeer de fout.

Commit je aanpassing.

Last updated