Ea-ict coding guidelines

Naamgeving

  • Duidelijke naam: de identifier moet duidelijk maken waarvoor de identifier dient. Schrijf dus liever gewicht of leeftijd in plaats van a of meuh.

  • Camel casing: gebruik camel casing indien je meerdere woorden in je identfier wenst te gebruiken. Camel casing wil zeggen dat ieder nieuw woord terug met een hoofdletter begint. Een goed voorbeeld kan dus zijn leeftijdTimDams of aantalLeerlingenKlas1EA . Merk op dat we liefst het eerste woord met kleine letter starten.

  • Prefereer cijfers en letters: gebruik geen liggende streepjes of andere karakters die geen cijfers of letters zijn.

  • Private kleine letter, public hoofdletter: private variabelen starten met een kleine letter (bv pagesBook), public variabelen met een grote letter (bv. SizeBook).

  • Methoden met hoofdletter: methoden starten steeds met een hoofdletter (bv. OpenDataBase).

  • Geen afkortingen: Schrijf GetWindowsSize in plaats van GetWinSz.

Last updated