Base keyword

Het base keyword laat ons toe om bij een overriden methode of property in de child-klasse toch te verplichten om de parent-implementatie toe te passen.

Stel dat we volgende 2 klassen hebben in de software van een gastronomisch bedrijf dat restaurants en frituren uitbaat:

class Restaurant
{
   protected int Kosten=0;
   public virtual void PoetsAlles()
   {
      Kosten+=1000;
   }
}

class Frituur:Restaurant
{
   public override void PoetsAlles()
   {
      Kosten+= (1000 + 500);
   }

}

Het poetsen van een Frituur is duurder (1000 basis + 500 voor ontsmetting) dan een gewoon restaurant. Als we echter later beslissen dat de basisprijs (in Restaurant) moet veranderen dan moet je ook in alle child-klassen doen. base lost dit voor ons. De Frituur-klasse herschrijven we naar:

class Frituur:Restaurant
{
   public override void PoetsAlles()
   {
      base.PoetsAlles(); //eerste basiskost wordt opgeteld
      Kosten+=500; //kosten eigen aan frituur worden bijgeteld.
   }

}

Dit lijkt sterk op de base waarmee je een ouderconstructor kan oproepen, maar deze base voor gewone methodes staat in de body, niet na een speciale dubbele punt. Deze base hoeft niet de eerste regel van de body te zijn.

Last updated