Random

Random getallen genereren

Random getallen genereren in je code kan nuttig zijn om verschillende scenario's te simuleren, om software te beveiligen of om de gebruiker een interactievere ervaring te geven.

Random generator

De Random-klasse laat je toe om eenvoudig willekeurige gehele en komma-getallen te maken. Je moet hiervoor twee zaken doen:

  1. Maak eenmalig een Random-generator aan: Random randomgen = new Random(); (wat dit juist wil zeggen zien we in Semester 2).

  2. Roep de Next methode aan telkens je een nieuw getal nodig hebt, bijvoorbeeld: int mijnGetal = randomgen.Next(); De aanroep van de methode Next() zal een geheel getal willekeurig genereren.

De eerste stap dien je dus maar één keer te doen. Vanaf dan kan je telkens aan de generator een nieuw getal vragen m.b.v. Next.

Volgende code toont bijvoorbeeld 3 random getallen op het scherm:

Random mygen = new Random();
int getal1 = mygen.Next();
int getal2 = mygen.Next();
int getal3 = mygen.Next();
Console.WriteLine(getal1);
Console.WriteLine(getal2);
Console.WriteLine(getal3);

Next mogelijkheden

Je kan de Next methode ook 2 waarden meegeven, namelijk de grenzen waarbinnen het getal moet gegenereerd worden. De tweede waarde wordt nooit gegenereerd. Wil je dus een getal tot en met 10 dan schrijf je 11, niet 10.

Enkele voorbeelden:

Random somegenerator = new Random();

int a = somegenerator.Next(0,10);  //getal tussen 0 tot en met 9
int b = somegenerator.Next(5,101);  //getal tussen 5 tot en met 100
int c = somegenerator.Next(0,b);  //getal tussen 0 tot en met het getal dat de lijn ervoor werd gegenereerd.

Genereer kommagetallen met NextDouble

Met de NextDouble methode kan je kommagetallen genereren tussen 0.0 en 1.0 (1.0 zal niet gegenereerd worden).

Wil je een groter kommagetal dan zal je dit gegenereerde getal moeten vermenigvuldigen naar de range die je nodig hebt. Stel dat je een getal tussen 0.0 en 10.0 nodig hebt, dan schrijf je:

Random myran = new Random();
double randomgetal= myran.NextDouble() * 10.0;

Last updated