Jagged arrays

Jagged arrays (letterlijk gekartelde arrays) zijn arrays van arrays maar van verschillende lengte. In tegenstelling tot de eerdere meer-dimensionale arrays moeten de interne arrays steeds dezelfde lengte hebben, bijvoorbeld 3 bij 2 bij 4. Bij jagged arrays hoeft dat dus niet:

Jagged arrays aanmaken

Het grote verschil bij het aanmaken van bijvoorbeeld een 2D jagged arrays is het gebruik van de vierkante haken:

double[][]tickets;

(en dus niet tickets[,])

Vanaf nu kan je dan individuele arrays toewijzen aan ieder element van `tickets:

tickets={
   new double[] {3.0, 40, 24},
   new double[] {123 , 31.3 },
   new double[] {2.1}

 };

Zoals je kan zien moeten de interne arrays dus niet de zelfde grootte hebben.

Indexering

Last updated