Omzetten van en naar strings

Input van de gebruiker verwerken

Conversie

Zoals eerder aangegeven, kan je geen strings toekennen aan variabelen van type int of omgekeerd. Toch wil je soms een getal beschouwen als tekst, of tekst omzetten naar een getal .NET heeft hiervoor methoden die je kunnen helpen om data van het ene type naar het andere te brengen. Deze methoden zitten binnen de Convert-klasse.

Het gebruik hiervan is zeer eenvoudig. Enkele voorbeelden:

int userAge = Convert.ToInt32("19"); // string to int
string ageAsText = Convert.ToString(19); // int to string

Je plaatst bij gebruik van Convert tussen de ronde haakjes de variabele of literal die je wenst te converteren naar een ander type. Merk op dat naar een int converteren met .ToInt32() moet gebeuren. Voor andere types zijn er overeenkomstige methoden. Je kan alle conversie-mogelijkheden hier bekijken. Volgende conversies zullen je al ver vooruit helpen:

gewenst type

methode

int

ToInt32

double

ToDouble

string

ToString

boolean

ToBoolean

byte

ToByte

Foutloze input

Voorgaande code veronderstelt dat de gebruiker géén fouten invoert. De conversie zal namelijk mislukken indien de gebruiker bijvoorbeeld IKWEEG10KG invoert in plaats van 10,3.

In het begin van de leercurve moet je er altijd van uitgaan dat de gebruiker foutloze input geeft. Later leer je wel hoe je dit kan afhandelen.

Opgelet: de invoer van kommagetallen door de gebruiker is afhankelijk van de landinstellingen van je besturingssysteem. Staat deze in Belgisch/Nederlands dan moet je kommagetallen met een KOMMA(,) invoeren (dus 9,81), staat deze in het Engels dan moet je een PUNT(.) gebruiken (9.81).

Opgelet 2: In je C# code moet je doubles ALTIJD met een punt schrijven. Dit is onafhankelijk van je taalinstellingen.

Last updated