Scope van variabelen

Scope van variabelen

De locatie waar je een variabele aanmaakt bepaalt de scope, oftewel de gegarandeerde levensduur, van de naam van de variabele. Ruwweg: als je binnen hetzelfde stel accolades werkt waarin een variabele is gedeclareerd, dan is die naam in scope en kan je hem gebruiken. Indien je de variabele dus buiten die accolades nodig hebt, dan heb je een probleem: de variabele is enkel bereikbaar binnen de accolades vanaf het punt in de code waarin het werd aangemaakt.

Zeker wanneer je begint met if, loops, methoden, etc. zal de scope belangrijk zijn: deze code-constructies gebruiken steeds accolades om codeblocks aan te tonen. Een variabele die je dus binnen een if-blok aanmaakt zal enkel binnen dit blok bestaan, niet erbuiten.

if( something == true)
{
  int getal = 0 ; //Start scope getal
  getal = 6;
} // einde scope getal

Console.WriteLine(getal); // zal niet werken daar de scope van getal al gedaan was

Wil je dus getal ook nog buiten de if gebruiken zal je je code moeten herschrijven zodat getal voor de if wordt aangemaakt:

int getal = 0 ; //Start scope getal
if( something == true)
{
  getal = 6;
} 

Console.WriteLine(getal);

Variabelen met zelfde naam

Zolang je in de scope van een variabele bent kan je geen nieuwe variabele met dezelfde naam aanmaken:

Volgende code is dus niet toegestaan:

{
  int getal = 0;
  {
    int getal = 5; //Deze lijn is niet toegestaan
  }

}

Je krijgt de error: A local variable named 'getal' cannot be declared in this scope because it would give a different meaning to 'getal', which is already used in a 'parent or current' scope to denote something else

Enkel de tweede variabele een andere naam geven is toegestaan in het voorgaande geval.

Dit is wel geldig, daar de scope van de eerste variabele afgesloten wordt door de accolades:

{
  int getal = 0 ;
  //....
}
//Verder in code
{
  int getal = 5;
}

Last updated