Werken met arrays van strings

Split

De Split methode laat toe een string te splitsen op een bepaald teken. Het resultaat is steeds een array van strings.

string data= "12,13,20";
string[] gesplitst= data.Split(',');

for(int i=0; i<gesplitst.Length; i++)
{
    Console.WriteLine(gesplitst[i]);
}

Uiteraard kan je dit dus gebruiken om op eender welk char te splitsen en dus niet enkel op een ',' (komma).

Dit is bijzonder nuttig voor het verwerken van bestanden met gestructureerde data, bijvoorbeeld CSV-bestanden. Dit zijn bestanden waarin elke regel een groepje verwante gegevens voorstelt, gescheiden via een afgesproken symbool zoals ,. Deze files worden vaak gebruikt als exportformaat voor spreadsheets en databasetabellen.

Join

Via Join kunnen we array van string terug samenvoegen. Het resultaat is een nieuwe string.

Volgende voorbeeld zal de eerder array van het vorige voorbeeld opnieuw samenvoegen maar nu met telkens een ; tussen iedere string:

string joined = String.Join(";", gesplitst);

Last updated