Oefeningen

Al deze oefeningen maak je in een klasse StringsEnHunMethoden

Oefening: VariabelenEnHoofdletters

Leerdoelen

 • gebruik van variabelen om input en output op te slaan en te tonen

 • functionaliteit van strings

Functionele analyse

Een applicatie vraagt je tekst in te voeren die dan daarna zal worden getoond met allemaal hoofdletters.

Technische analyse

Noem de methode voor deze oefening VariabelenEnHoofdletters.

voorbeeldinteractie(s)

Welke tekst moet ik omzetten?
> Hello World
HELLO WORLD

Technische hulp

Programmaverloop

Lees de gebruikersinvoer van de console en sla deze op in een variabele. Zet de inhoud van deze variabele om in hoofdletters. Je kan dit doen door ToUpper() te gebruiken. Uiteindelijk geef je dan het resultaat weer in de console.

Testscenario's

 • Voer tekst in met spaties

 • Voer tekst in van meer dan 100 karakters

 • Voer tekst in van 1 karakter

 • Voer geen tekst in

Oefening: H3-string-interpolation

Leerdoelen

 • gebruik van string interpolation

Functionele analyse

Zelfde als oefeningen maaltafels en ruimte vorig hoofdstuk.

Technische analyse

Je moet twee methoden schrijven. Noem de eerste MaaltafelsStringInterpolatie en de tweede RuimteStringInterpolatie. Deze doen net hetzelfde als hun tegenhangers uit het vorige hoofdstuk, maar je bouwt de getoonde tekst op met stringinterpolatie in plaats van via + en/of Console.Write.

voorbeeldinteractie(s)

Zie oefening H2-maaltafels en H2-ruimte.

Technische hulp

Programmaverloop

Pas string interpolatie m.b.v. $ toe om de veranderlijke onderdelen van de output in te vullen.

Testscenario's

 • Zie oefening H2-maaltafels en H2-ruimte.

Oefening: H3-bereken-btw

Leerdoelen

 • gebruik van string interpolation

Functionele analyse

Een programma vraagt een bedrag en vervolgens btw percentage in te geven waarna het bedrag incl. btw-percentage wordt weergegeven.

Technische analyse

Noem de methode voor deze oefening BerekenBtw.

voorbeeldinteractie(s)

Technische hulp

Programmaverloop

Het bedrag dat wordt ingevoerd moet geconverteerd worden naar een int met Convert.ToInt32.

Pas string interpolatie toe om de output te tonen.

Testscenario's

 • Typ tekst in

 • Geef een veel te groot bedrag in

Oefening: H3-leetspeak

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings leren kennen

Functionele analyse

We willen tekst omvormen naar een ander formaat. Laat de gebruiker een lijn tekst ingeven en haal er alle tussenliggende spaties uit en vervang de a's door @

Technische analyse

Gebruik Console.ReadLine om tekst in te lezen en hou bij in een variabele. Pas de nodige string methodes toe om het resultaat te verkrijgen. Noem je methode voor dit programma LeetSpeak.

Programmaverloop

Geef je tekst in
> Oefening baart kunst!
Oefeningb@@rtkunst!

Testscenario's

 • test met een zin zonder a's

 • test met een zin met vijf a's of meer

 • test met een lege string

Oefening: H3-instructies

Leerdoelen

 • leren werken met stringinterpolatie

 • leren werken met methodes van strings

Functionele analyse

We willen met behulp van een programma instructies genereren voor de gebruiker. Meerbepaald wordt automatisch aangegeven in welke map de gebruiker bepaalde bestanden op een UNIX-achtig systeem moet bijhouden.

Voor deze oefening is het verplicht gebruik te maken van een (geïnterpoleerde) string.

Technische analyse

Op basis van de voornaam van de student en de naam van de cursus wordt de map gegeven die de student moet aanmaken (/home/, eerste 3 letters voornaam, in hoofdletters met submap de naam van de cursus. Noem je methode Instructies.

Programmaverloop

Wat is je naam?
> Vincent
Wat is de naam van de cursus?
> Programmeren
Maak een map als volgt: /home/VIN/Programmeren

Oefening: H3-lotto

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings

 • stringinterpolatie

Functionele analyse

De gebruiker voert zijn lottocijfers in. We willen deze op een overzichtelijke manier weergeven.

Technische analyse

Laat de lottocijfers allemaal achter elkaar ingeven, gescheiden door komma's, zonder spaties. De gebruiker wordt verondersteld cijfers onder de 10 in te geven voorafgegaan door een nul. Gebruik de juiste methode om de cijfers uit te string te "knippen" en gebruik het karakter | om de uitvoer te scheiden. Noem je methode Lotto.

Voorbeeldinteractie

Wat zijn je cijfers (tussen 01 en 45)?
> 05,08,13,18,27,44
Je cijfers zijn:
05|08|13
18|27|44

Oefening: H3-som-van-cijfers

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings

 • stringinterpolatie

Functionele analyse

De gebruiker voert een getal in. Het programma berekent de som van de cijfers in de decimale voorstelling van dit getal.

Technische analyse

We veronderstellen dat de gebruiker een getal van exact vijf cijfers ingeeft, desnoods vooraan opgevuld met nullen. Noem je methode SomVanCijfers.

Voorbeeldinteractie

Onderstaand voorbeeld komt uit op 27, want 6 + 3 + 9 + 2 + 7 is 27.

Gelieve een getal in te voeren dat bestaat uit exact 5 decimale cijfers.
> 63927
De som is 27.

Oefening: H3-naam-uit-mail

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings

 • stringinterpolatie

Functionele analyse

De gebruiker voert een e-mailadres in. Jouw programma toont hieruit het gedeelte dat de naam voorstelt, in hoofdletters.

Technische analyse

We veronderstellen dat de gebruiker een juist mailadres invult. Noem je methode NaamUitEmail.

Voorbeeldinteractie

Geef je e-mailadres:
> ann.debrabandere@ap.be
Je naam uit je e-mail is: ANN.DEBRABANDERE

Oefening: H3-eerste-letter-en-achternaam

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings

 • stringinterpolatie

Functionele analyse

De gebruiker voert zijn naam in. Je programma toont dan de eerste letter van de voornaam en de familienaam.

Technische analyse

We veronderstellen dat de gebruiker een voornaam zonder spaties invult. Noem je methode EersteLetterEnAchternaam.

Voorbeeldinteractie

Geef je naam:
> Ann De Brabandere
De eerste letter van je naam is: A.
Je achternaam is: De Brabandere

Oefening: H3-toegangscode

Leerdoelen

 • functionaliteit van strings

 • stringinterpolatie

 • omzetting tussen tekst en getal

Functionele analyse

De gebruiker voert enkele persoonlijke gegevens in en op basis hiervan wordt een persoonlijke toegangscode gegenereerd.

Technische analyse

Noem je methode Toegangscode. De code van vier tot vijf cijfers wordt als volgt bepaald:

 • het eerste symbool is de voorlaatste letter van de naam, in kleine letters

 • het tweede symbool is de laatste letter van de naam, in hoofdletters

 • het derde symbool is het laatste cijfer van het geboortejaar

 • het vierde (en eventueel vijfde) symbool is het eerste cijfer van de postcode, in het kwadraat (dus vermenigvuldigd met zichzelf)

Voorbeeldinteractie

Geef je naam: > Janssens
Geef je geboortejaar: > 2001
Geef je postcode: > 2000
Je toegangscode is nS14

Last updated