Geavanceerde methoden

Volgende sectie is grotendeels gebaseerd op het volgende artikel.

Named parameters

Wanneer je een methode aanroept is de volgorde van je argumenten belangrijk: deze moeten meegeven worden in de volgorde zoals de methode parameters ze verwachten.

Met behulp van named parameters kan je echter expliciet aangeven welke argument aan welke methode-parameter moet meegegeven worden.

Stel dat we een methode hebben met volgende signatuur:

 static void PrintOrderDetails(string sellerName, int orderNum, string productName)
 {
   Console.WriteLine($"Verkoper: {sellerName}");
   Console.WriteLine($"Ordernummer: {orderNum}");
   Console.WriteLine($"Product: {productName}");
 }

Zonder named parameters zou een aanroep van deze methode als volgt kunnen zijn:

PrintOrderDetails("Gift Shop", 31, "Red Mug");

We kunnen named parameters aangeven door de naam van de parameter gevolg door een dubbel punt en de waarde. Als we dus bovenstaande methode willen aanroepen kan dat ook als volgt met named parameters:

 PrintOrderDetails(orderNum: 31, productName: "Red Mug", sellerName: "Gift Shop");

of ook:

 PrintOrderDetails(productName: "Red Mug", sellerName: "Gift Shop", orderNum: 31);

Volgorde van named parameters belangrijk

Je mag ook een combinatie doen van named en gewone parameters, maar dan is de volgorde belangrijk: je moet je dan houden aan de volgorde van de methode-volgorde. Je verbetert hiermee de leesbaarheid van je code dus (maar krijgt niet het voordeel van een eigen volgorde te hanteren). Enkele voorbeelden:

PrintOrderDetails("Gift Shop", 31, productName: "Red Mug");
PrintOrderDetails(sellerName: "Gift Shop", 31, productName: "Red Mug");  // C# 7.2 onwards
PrintOrderDetails("Gift Shop", orderNum: 31, "Red Mug");

Enkele NIET GELDIGE voorbeelden:

PrintOrderDetails(productName: "Red Mug", 31, "Gift Shop");
PrintOrderDetails(31, sellerName: "Gift Shop", "Red Mug");
PrintOrderDetails(31, "Red Mug", sellerName: "Gift Shop");

Optionele parameters

Soms wil je dat een methode een standaard waarde voor een parameter gebruikt indien de programmeur in z'n aanroep geen waarde meegaf. Dat kan met behulp van optionele of default parameters.

Je geef aan dat een parameter optioneel is door deze een default waarde te geven in de methode-signatuur. Deze waarde zal dan gebruikt worden indien de parameter geen waarde van de aanroeper heeft gekregen.

Optionele parameters worden steeds achteraan de parameterlijst van de methode geplaatst .

In het volgende voorbeeld maken we een nieuwe methode aan en geven aan dat de laatste parameters optioneel zijn. discountPercentage past een "gewone" korting toe op de aankoop van het aantal items. doubleDiscount is een speciale extra korting die het percentage verdubbelt. We veronderstellen dat items meestal verkocht worden zonder korting:

static double ComputePrice(int numberOfItems, double itemPrice, double discountPercentage = 0, bool doubleDiscount = false) {
  if (not doubleDiscount) {
    return (numberOfItems * itemPrice) * (1.0 - discountPercentage / 100);
  }
  else {
    return (numberOfItems * itemPrice) * (1.0 - 2 * discountPercentage / 100);
  }
}

Volgende manieren zijn nu geldige manieren om de methode aan te roepen:

Console.WriteLine(ComputePrice(4,10.0)); // klassieke aanroep
Console.WriteLine(ComputePrice(4,10.0,5.0)); // 5% korting op de totaalprijs
Console.WriteLine(ComputePrice(4,10.0,5.0,true)); // 10% korting op de totaalprijs omdat de korting verdubbeld wordt

Je mag enkel de optionele parameters van achter naar voor weglaten. Volgende aanroep is dus niet geldig:

Console.WriteLine(ComputePrice(4,10.0,true)); // derde argument moet een double zijn!

Door de argumenten te benoemen, kunnen we dit indien gewenst omzeilen. Volgende aanroep is wel geldig:

// dit heeft weinig zin want we verdubbelen 0% korting, maar voor C# werkt dit wel
Console.WriteLine(ComputePrice(4,10.0,doubleDiscount: true));

Method overloading

Method overloading wil zeggen dat je een methode met dezelfde naam en returntype meerdere keren definieert maar met andere parameters qua type en aantal. De compiler zal dan zelf bepalen welke methode moet aangeroepen worden gebaseerd op het aantal en type parameters dat je meegeeft.

Volgende methoden zijn overloaded:

static int ComputeArea(int lengte, int breedte)
{
  int opp = lengte*breedte;
  return opp;
}

static int ComputeArea(int radius)
{
  int opp = (int)(Math.PI*radius*radius);
  return opp;
}

Afhankelijk van de aanroep zal dus de ene of andere uitgevoerd worden. Volgende code zal dus werken:

Console.WriteLine($"Rechthoek: {ComputeArea(5, 6)}");
Console.WriteLine($"Circle: {ComputeArea(7)}");

Method overloading is de reden waarom je in Visual Studio Code de documentatie van meerdere versies van een methode kan bekijken. Dit doe je door op de pijltjes naast de info over die methode te klikken.

Last updated