Polymorfisme

Polymorfisme oftewel "meerdere vormen" is een programmeertechniek waarbij je code met één algemene noemer op meerdere manieren implementeert. Hierdoor kan je algemene code schrijven die verschillende specifieke effecten kan vertonen naargelang de configuratie. Samen met encapsulatie, abstractie en overerving is polymorfisme een vierde belangrijke eigenschap van object georiënteerd programmeren.

Nog eens samengevat:

 • encapsulatie betekent dat je de gebruiker niet laat sleutelen aan de interne werking van data (bv. door access modifiers te gebruiken)

 • overerving betekent dat je code uitspaart door code van een andere klasse te "recycleren"

 • abstractie betekent dat je data zo algemeen mogelijk behandelt en irrelevante verschillen tussen data verbergt (bv. door variabelen met het type van een ouderklasse te declareren)

 • polymorfisme betekent dat je werkt met een algemene voorstelling van data, maar dat de eigenlijke data bij uitvoering van het programma specifieker kan zijn en specifieker kan werken; het is eigenlijk de keerzijde van abstractie

We tonen de werking van polymorfisme aan de hand van een voorbeeld:

Polymorfisme in de praktijk: Dieren

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Stel dat we een een aantal Dier-gerelateerde klassen hebben die allemaal op hun eigen manier een geluid voortbrengen. We hanteren de klasse Dier:

abstract class Dier {
 public abstract string MaakGeluid();
}

Twee child-klassen:

class Paard : Dier {
 public override string MaakGeluid() {
  return "Hinnikhinnik";
 }
 // deze methode is alleen voor paarden
 public void Galoppeer() {
  Console.WriteLine("klipklop");
 }
}
class Varken : Dier {
 public override string MaakGeluid() {
  return "Oinkoink";
 }
}

Dankzij polymorfisme kunnen we nu elders objecten van Paard en Varken in een Dier bewaren, maar toch hun eigen geluid laten reproduceren:

Dier eenDier = new Varken();
Dier anderDier = new Paard();
Console.WriteLine(eenDier.MaakGeluid()); //Oinkoink
Console.WriteLine(anderDier.MaakGeluid()); //Hinnikhinnik

Het is belangrijk te beseffen dat eenDier en anderDier van het type Dier zijn en dus enkel die dingen kunnen die in Dier beschreven staan. Dit is het gevolg van de abstractie van beide soorten dieren tot één algemeen datatype Dier. Je kan eenDier en anderDier wel declareren als Varken en Paard respectievelijk, maar dat doe je best alleen als je hiermee methodes wil oproepen die enkel in Varken of Paard aanwezig zijn. Dit gaat bijvoorbeeld niet:

// werkt niet omdat anderDier gedeclareerd is als type Dier
anderDier.Galoppeer();

De declaratie vertelt de compiler dat hij alleen moet onthouden dat anderDier alles kan wat in Dier beschreven staat. Galoppeer valt daar niet onder. De waarde is tijdens de uitvoering van type Paard, maar de variabele is van type Dier. Tijdens de compilatiefase wordt alleen gebruik gemaakt van de informatie die in de types van de variabelen staat.

Als je die methode toch wil kunnen gebruiken, moet je de declaratie anders schrijven:

Paard anderDier = new Paard();
// geen probleem
// zowel de variabele als de waarde zijn van type Paard
anderDier.Galoppeer();

Datastructuren en polymorfisme

Datastructuren zoals arrays, lijsten, dictionaries,... bieden heel veel mogelijkheden in combinatie met abstractie en polymorfisme. Je kan een lijst van de basis-klasse maken en deze vullen met allerlei objecten van de basis-klasse én de child-klassen.

Een voorbeeld:

List<Dier> zoo = new List<Dier>();
zoo.Add(new Varken());
zoo.Add(new Paard());
foreach(Dier dier in zoo){
 Console.WriteLine(dier.MaakGeluid());
}

Deze code is algemener dan wat je zou kunnen doen met twee aparte lijsten. Zo kan je hier paarden en varkens door elkaar voorstellen. Er hangt wel een prijskaartje aan: zonder cast kan je hier geen gebruik maken van Galoppeer.

Last updated