Visual Studio en .NET Core installeren

We hebben twee zaken nodig om C# programma's te schrijven.

Met een editor, zoals Visual Studio, krijgen we ondersteuning bij het schrijven van de code die we later zullen uitvoeren. Een editor vergemakkelijkt dus het schrijven van een specifiek soort tekst.

De "SDK" (software development toolkit) bevat alles wat je nodig hebt om de code daadwerkelijk uitvoerbaar te maken.

Vooraleer je begint

  1. Voor deze opdrachten gebruiken we .NET Core 6.0, maar we gebruiken de (explicietere) template van .NET Core 5.0. Je moet dus beide SDK's installeren.

  2. Sommige afbeeldingen hieronder dateren van de tijd van .NET Core 2.0 en Visual Studio 2017. Soms kunnen zaken er op jouw scherm dus wat anders uitzien dan in deze cursus.

Installatie

Visual Studio 2022 Community

    • In het tabblad individual components klik je .NET 5.0 Runtime (out of support) nog extra aan.

  1. Vervolgens kies je rechts onderaan voor de knop Install

Opmerking .NET 5.0 Runtime kan je ook afzonderlijk installeren via https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/5.0

Flowgorithm

Flowgorithm is een visuele programmeertaal. We zullen deze gebruiken om bepaalde concepten duidelijk zichtbaar te maken. Je moet de Windows Installer van deze pagina halen. Tijdens de installatie klik je gewoonweg elke keer op "Next".

Gebruikers van Mac OS installeren dit best via Wine of in een virtuele machine. Als dit echt niet lukt, kunnen ze tijdelijk FlowRun gebruiken, maar deze software werkt wat anders en ondersteunt geen arrays.

Een voorbeeld van hoe je begint te werken met Flowgorithm kan je hier bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=7SuYTvYCqOw

Eerste gebruik Visual Studio

  1. Kies voor Create New Project

  2. Vervolgens selecteer je Console App

  3. Je geeft je project een goede naam, hieronder dien je de Project name dan aan te passen en je zal zien dat de Solution name automatisch mee wordt gewijzigd. Denk er ook aan om je project op de juiste plaats op te slaan door de Location te wijzigen.

  4. In de volgende stap dien je als Framework .NET 6.0 te kiezen en de optie "Do not use top-level statements" aan te vinken.

Nadat je je project hebt aangemaakt, rechterklik je op je project in de Solution Explorer -> Properties -> Build -> General en schakel je "Implicit global usings" uit.

Code Snippet

Hierbij ga je ervoor zorgen dat je met afkortingen kan coderen die dan automatisch in het goede formaat worden omgezet.

Bv. cr (gevolgd door twee TABs) wordt dan Console.ReadLine()

Je kan volgende code kopiëren in een tekstbestand met als extensie .snippet of je kan het hieronder downloaden.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<CodeSnippets xmlns="http://schemas.microsoft.com/VisualStudio/2005/CodeSnippet">
 <CodeSnippet Format="1.0.0">
 <Header>
 <Title>cr</Title>
 <Shortcut>cr</Shortcut>
 <Description>Code snippet for Console.ReadLine</Description>
 <Author>Community</Author>
 <SnippetTypes>
 <SnippetType>Expansion</SnippetType>
 </SnippetTypes>
 </Header>
 <Snippet>
 <Declarations>
 <Literal Editable="false">
 <ID>SystemConsole</ID>
 <Function>SimpleTypeName(global::System.Console)</Function>
 </Literal>
 </Declarations>
 <Code Language="csharp">
 <![CDATA[$SystemConsole$.ReadLine();$end$]]>
 </Code>
 </Snippet>
 </CodeSnippet>
</CodeSnippets>

Vervolgens dien je binnen Visual Studio in het menu Tools naar Code Snippets Manager gaan.

Je kiest voor Language CSharp en klikt op de knop Import.

Je kiest het snippet bestand en voegt dit toe.

Last updated