Virtual en override

Virtual en Override

Soms willen we aangeven dat de implementatie (code) van een property of methode in een parent-klasse door child-klassen mag aangepast worden. Dit geven we aan met het virtual keyword:

class Vliegtuig
{
  public virtual void Vlieg()
  {
   Console.WriteLine("Het vliegtuig vliegt rustig door de wolken.");
  }
}

class Raket: Vliegtuig
{
}

Stel dat we 2 objecten aanmaken en laten vliegen:

Vliegtuig f1 = new Vliegtuig();
Raket spaceX1 = new Raket();
f1.Vlieg();
spaceX1.Vlieg();

De uitvoer zal dan zijn:

Het vliegtuig vliegt rustig door de wolken.
Het vliegtuig vliegt rustig door de wolken.

Een raket is een vliegtuig, toch vliegt het anders. We willen dus de methode Vlieg anders uitvoeren voor een raket. Daar hebben we override voor nodig. Door override voor een methode in de child-klasse te plaatsen zeggen we "gebruik deze implementatie en niet die van de parent klasse." Je kan enkel overriden indien de respectievelijke methode of property in de parent-klasse als virtual werd aangeduid

class Raket:Vliegtuig
{
  public override void Vlieg()
  {
   Console.WriteLine("De raket verdwijnt in de ruimte.");
  }   
}

De uitvoer van volgende code zal nu anders zijn:

Vliegtuig f1= new Vliegtuig();
Raket spaceX1= new Raket();
f1.Vlieg();
spaceX1.Vlieg();

Uitvoer:

Het vliegtuig vliegt rustig door de wolken.
De raket verdwijnt in de ruimte.

Properties overriden

Ook properties kan je virtual instellen en overriden.

Stel dat je volgende klasse hebt:

  class Auto
  {
    virtual public int Fuel { get; set; }
  }

We maken nu een meer luxueuze auto die een lichtje heeft dat aangaat wanneer de benzine-tank vol genoeg is en anders uitgaat, dan kan dit via override.

class LuxeAuto : Auto
{
  public bool HeeftVolleTank { get; set; }

  public override int Fuel
  {
   get { return base.Fuel; }
   set
   {
      if (value > 100)
      {
        HeeftVolleTank = true;
      }
      else {
        HeeftVolleTank = false;
      }
      base.Fuel = value;
   }
  }
}

Last updated