Operator overloading

Operator overloading

Stel, je hebt volgende klasse:

class Kassa
{
  public int Totaal {get;set;}
  public int Bouwjaar {get;set;}
}

Je maakt even later twee kassa's aan met de nodige informatie:

Kassa benedenKassa = new Kassa(){Totaal= 50, Bouwjaar= 1981};
Kassa bovenKassa = new Kassa(){Totaal= 40, Bouwjaar= 2000};

Even later wordt besloten dat beide kassa's moeten samengevoegd worden tot een gloednieuwe kassa voor beide verdiepingen samen. Bedoeling is dat het totale geld in beide kassa's opgeteld in de nieuwe kassa moet gezet worden. Het bouwjaar van de nieuwe kassa moet het bouwjaar van de oudste van de 2 originele kassa's zijn: Je zou willen schrijven:

Kassa nieuw= benedenKassa + bovenKassa;

Uiteraard heeft C# geen flauw benul hoe de + operator moet toegepast worden op objecten van klassen die je zelf geschreven hebt.

Operator overloading to the rescue

Je kan in een klasse bestaande operators (+,-,*, etc.) overloaden, wat wil zeggen: aan C# vertellen hoe deze operator moet toegepast worden wanneer je die nodig hebt voor instanties van de klasse.

Stel dat je de + wilt overloaden in je klasse dan voeg je volgende methode toe:

class Kassa
{
  public int Totaal {get;set;}
  public int Bouwjaar {get;set;}

  public static Kassa operator+ (Kassa a, Kassa b)
  {
    //Zie verder
  }
}

Laten we deze syntax even bekijken:

 • Operator overloading methoden zijn altijd static.

 • Het returntype is idealiter het type van de klasse zelf (logisch: twee kassa's optellen geeft een nieuwe kassa)

 • operator+ geeft aan welke operator je wenst te overloaden. Zie verderop met een link naar alle operators die je kan overloaden.

 • Indien je een operator hebt met twee operands (zoals de +) dan vereist de methode ook twee argumenten, van het type van de klasse zelf: dit zijn de twee elementen (operanden) die je wenst op te tellen via de operator.

Bekijk deze lijst om te zien welke operators je allemaal kan overloaden. Tip: het zijn er veel!

De operator beschrijven

Vervolgens moeten we nu beschrijven hoe de operator moet werken. Finaal zal de methode een nieuw object moeten teruggeven waarin het resultaat van de operatie zit.

In het voorbeeld dat we maken willen we dus het volgende:

public static Kassa operator+ (Kassa a, Kassa b)
{
  Kassa resultaat= new Kassa();
  resultaat.Totaal= a.Totaal+b.Totaal;
  if(a.Bouwjaar< b.Bouwjaar)
  {
    resultaat.Bouwjaar = a.Bouwjaar;
  }
  else
  {
    resultaat.Bouwjaar = b.Bouwjaar;
  }
  return resultaat;
}

Zoals je ziet maken we dus een nieuw object resultaat waarin we de som van de twee meegegeven kassa's hun totalen plaatsen, alsook het bouwjaar van de oudste van de 2 kassa's.

Last updated