Strings

String

Een string is een reeks van 0, 1 of meerdere lettertekens, zoals je ook kan zien als je even met je muis boven een string keyword hovert in je code:

Strings declareren

Merk op dat we bij een string literal gebruik maken van aanhalingstekens (") terwijl bij chars we een apostrof gebruiken ('). Dit is de manier om een string van een char te onderscheiden.

Volgende code geeft twee keer het cijfer 1 onder elkaar op het scherm, maar de eerste keer gaat het om de weergave van een string (reeks van tekens) en de tweede keer van een int (effectief getal):

string eenString = "1"; 
int eenGetal = 1;

Console.WriteLine(eenString);
Console.WriteLine(eenGetal);

De output van dit programma zal dan zijn:

1
1

Fout gebruik van strings zal code geven die niet zal gecompileerd worden:

string eenString = 1; //fout
int eenGetal = "1"; //fout
  1. In de tweede toekenning proberen we een literal van het type int toe te kennen aan een variabele van het type string.

  2. In de laatste toekenning proberen we een literal van het type string toe te kennen aan een variabele van het type int.

Last updated