Oefeningen

Oefeningen

Al deze oefeningen schrijf je in een klassen Methodes.

Oefening H7-ReeksOperaties

Leerdoelen

 • Methodes definiëren met parameters

 • Oproepen van de methodes

Functionele analyse

Je stelt een aantal typische berekeningen voor met methodes.

Technische analyse

Voor deze oefening schrijf je meerdere methodes. Je plaatst er slechts één in je keuzemenu, namelijk ReeksOperaties. Deze voert alle andere methodes van deze oefening één voor één uit.

Enkel ReeksOperaties mag Console.ReadLine statements bevatten. De andere methodes tonen hun resultaat op het scherm door middel van Console.WriteLine statements in de methode zelf die het resultaat bepaalt. (Met andere woorden, alle methodes zijn void.)

De andere methodes zijn:

 • BerekenStraal, die de straal van een cirkel kan berekenen waarvan je de diameter meegeeft (de diameter geef je mee als argument). De straal is de helft van de diameter.

 • Idem voor BerekenOmtrek en BerekenOppervlakte. De omtrek is de diameter maal het getal pi, dat je voorstelt als Math.Pi. De oppervlakte is straal maal straal maal pi.

 • Methode Maximum die het grootste van 2 getallen teruggeeft (beide getallen geef je mee als argument).

 • Methode IsEven die toont of een getal even of oneven is.

 • Methode ToonOnEvenGetallen die alle oneven getallen van 1 tot n toont waarbij n als argument wordt meegegeven.

Voorbeeldinteractie

Oefening H7-EmailadresGenerator

Leerdoelen

 • Methodes definiëren met return type en parameters

 • Oproepen van de methodes

Functionele analyse

Schrijf een programma dat op basis van je voornaam, naam en het feit of je al dan niet een student bent een AP e-mailadres genereert. Het e-mailadres moet uit allemaal kleine letters bestaan en moet een geldig e-mailadres zijn.

Je mag geen String methodes gebruiken maar je schrijft je eigen methodes. Als aanzet is de methode StringToLower al uitgewerkt.

Uitbreiding: kijk of voor al je lectoren en medestudenten het gegenereerde e-mailadres geldig is. Pas eventueel je code aan indien niet.

Technische analyse

Werk volgend flowchart verder af en zet om in C#.

Voorbeeldinteractie

Oefening: H7-ReeksOperatiesMetReturn

Leerdoelen

 • Methodes definiëren met parameters en returnwaarde

 • Oproepen van de methodes

 • Gebruiken van returnwaarden

Functionele analyse

Je stelt een aantal typische berekeningen voor met methodes die geschikt zijn voor gebruik in andere programma's.

Technische analyse

Voor deze oefening schrijf je meerdere methodes. Je plaatst er slechts één in je keuzemenu, namelijk ReeksOperatiesMetReturn. Deze voert alle andere methodes van deze oefening één voor één uit.

Enkel ReeksOperaties mag Console.ReadLine of Console.WriteLine statements bevatten. De andere methodes berekenen hun resultaat, zonder het te tonen op het scherm. Met andere woorden, hun return type is niet void.

De andere methodes zijn:

 • BerekenStraalMetReturn, die de straal van een cirkel kan berekenen waarvan je de diameter meegeeft (de diameter geef je mee als argument). De straal is de helft van de diameter. Voor je deze toont, rond je ze in ReeksOperatiesMetReturn af tot één cijfer na de komma met Math.Round(reedsBerekendeStraal,1).

 • Idem voor BerekenOmtrekMetReturn en BerekenOppervlakteMetReturn. Ook deze waarden moet je, nadat ze uitgerekend zijn, afronden tot 1 cijfer na de komma.

 • Methode MaximumMetReturn die het grootste van 2 getallen teruggeeft (beide getallen geef je mee als argument).

 • Methode IsEvenMetReturn die bepaalt of een getal even of oneven is. De returnwaarde vertelt dus of iets waar of niet waar is.

 • Methode BepaalEvenGetallenMetReturn. Deze geeft als antwoord een List van alle even getallen tot n. ReeksOperatiesMetReturn toont deze getallen dan, gescheiden door een komma.

Voorbeeldinteractie

Zoals boven, met de vermelde aanpassingen (afronding tot 1 cijfer na de komma en getallen gescheiden door ,)

H7-driehoeken

Functionele analyse

We schrijven een simpel tekenprogramma, dat driehoeken van een bepaalde afmeting, met een bepaald patroon kan tekenen.

Technische analyse

Schrijf een methode TekenDriehoek. Deze methode verwacht twee zaken: een karakter om het patroon voor te stellen en de hoogte van de driehoek. Ze roept zelf meermaals een andere methode TekenRegel op, die één regel van de driehoek tekent. TekenRegel toont niets op het scherm via Console.WriteLine!

Voorbeeldinteractie

Hoe hoog is de driehoek?
> 4
Welk karakter gebruiken we als patroon?
> #
#
##
###
####

Hoe hoog is de driehoek?
> 3
Welk karakter gebruiken we als patroon?
> .
.
..
...

Last updated