Jagged arrays

Jagged arrays (letterlijk gekartelde arrays) zijn arrays van arrays maar van verschillende lengte. De arrays die we totnogtoe zagen moesten steeds rechthoekig zijn. Jagged arrays, zoals de naam doet vermoeden, hoeven dat niet te zijn:

We gaan niet al te diep in deze array ingaan omdat deze, alhoewel erg nuttig, vaak omslachtige, meer foutgevoelige code zullen creëren. Meestal zijn er gezondere alternatieven te gebruiken zoals de verschillende collectie-klassen uit hoofdstuk 12.

Jagged arrays aanmaken

Het grote verschil bij het aanmaken van bijvoorbeeld een 2D jagged array is het gebruik van de vierkante haken (en dus niet bijvoorbeeld tickets[,]):

(double[][]tickets=
  {
   new double[] {3.0, 40, 24},
   new double[] {123, 31.3 },
   new double[] {2.1}
  };)

Indexering bij jagged arrays

De indexering blijft dezelfde, maar ook hier dus niet met komma's, maar met vierkante haken (bijvoorbeeld tickets[0][1]).

Uiteraard moet je er wel rekening mee houden dat niet eender welke index binnen een bepaalde sub-array zal werken, het is dan ook aangeraden om zeker de Length-methode te gebruiken om de sub-arrays op hun lengte te bevragen. Wanneer je .Length bevraagt van de tickets array dan zal je 3 als antwoord krijgen, daar deze 2D array uit 3 sub-arrays bestaat.

Wil je vervolgens de lengte kennen van de middelste sub-array (met dus index 1) dan gebruik je tickets[1].Length.

Last updated