Polymorfisme in de praktijk

Beeld je in dat je een klasse EersteMinister hebt met een methode Regeer en je wilt een eenvoudig land simuleren.

De EersteMinister heeft toegang tot tal van ministers die hem kunnen helpen (inzake milieu, binnenlandse zaken (BZ) en economie). Zonder de voordelen van polymorfisme zou de klasse EersteMinister er zo kunnen uitzien (slechte manier!):

public class EersteMinister
{
  public MinisterVanMilieu Jansens {get;set;} = new MinisterVanMilieu();
  public MinisterBZ Ganzeweel {get;set;} = new MinisterBZ();
  public MinisterVanEconomie VanCent {get;set;} = new MinisterVanEconomie();

  public void Regeer()
  {
    // ministers stappen binnen en zeggen wat er moet gebeuren

    // Jansens: Problematiek aangaande bos dat gekapt wordt
    Jansens.VerhoogBosSubsidies();
    Jansens.OpenOnderzoek();
    Jansens.ContacteerGreenpeace();

    // Ganzeweel advies omtrent rel aan grens met Nederland
    Ganzeweel.VervangAmbassadeur();
    Ganzeweel.RoepTroepenmachtTerug();
    Ganzeweel.VerhoogRisicoZoneAanGrens();

    // Van Cent geeft advies omtrent nakende beurscrash
    VanCent.InjecteerGeldInMarkt();
    VanCent.VerlaagWerkloosheidsPremie();
  }
}

Dit voorbeeld is gebaseerd op een briljante StackOverflow post waarin de vraag "What is polymorphism, what is it for, and how is it used?" wordt behandeld (https://stackoverflow.com/questions/1031273/what-is-polymorphism-what-is-it-for-and-how-is-it-used).

De MinisterVanMilieu zou er zo kunnen uitzien (de methodenimplementatie mag je zelf verzinnen):

class MinisterVanMilieu
{
 public void VerhoogBosSubsidies(){}
 public void OpenOnderzoek(){}
}

De MinisterVanEconomie-klasse heeft dan weer heel andere publieke methoden. En de MinisterBZ ook weer totaal andere.

Je merkt dat de EersteMinister (of de programmeur van deze klasse) aardig wat specifieke kennis moet hebben van de vele verschillende departementen van het land. Bovenstaande code is dus zeer slecht en vloekt tegen het abstractie-principe van OOP: onze klasse moeten veel te veel weten van andere klassen, wat vermeden moet worden. Telkens er zaken binnen een specifieke ministerklasse wijzigen moet dit ook in de EersteMinister aangepast worden. Dankzij polymorfisme en overerving kunnen we dit alles veel mooier oplossen!

Ten eerste: We verplichten alle ministers dat ze overerven van de abstracte klasse Minister die maar 1 abstracte methode heeft Adviseer:

abstract class Minister
{
 abstract public void Adviseer();
}

class MinisterVanMilieu:Minister
{
 public override void Adviseer()
 {
    VerhoogBosSubsidies();
    OpenOnderzoek();
    ContacteerGreenpeace();
 }
 private void VerhoogBosSubsidies(){ ... }
 private void OpenOnderzoek(){ ... }
 private void ContacteerGreenpeace(){ ... }
 }
}

class MinisterBZ:Minister {}
class MinisterVanEconomie:Minister {}

Ten tweede: Het leven van de EersteMinister wordt plots véél makkelijker. Hij kan gewoon de Adviseer methode aanroepen van iedere minister:

public class EersteMinister
{
 public MinisterVanMilieu Jansens {get;set;} = new MinisterVanMilieu();
 public MinisterBZ Ganzeweel {get;set;} = new MinisterBZ();
 public MinisterVanEconomie VanCent {get;set;} = new MinisterVanEconomie();
  
 public void Regeer()
 {
   Jansens.Adviseer(); 
   Ganzeweel.Adviseer(); 
   VanCent.Adviseer();
 }
}

En ten derde: En we kunnen hem nog helpen door met een array of List<Minister> te werken zodat hij ook niet steeds de "namen" van z'n ministers moet kennen. Dankzij polymorfisme mag dit:

public class EersteMinister
{
 public List<Minister> AlleMinisters {get;set;}= new List<Minister>();
 public EersteMinister()
 {
   AlleMinisters.Add(new MinisterVanMilieu());
   AlleMinisters.Add(new MinisterBZ());
   AlleMinisters.Add(new MinisterVanEconomie());
 }
 public void Regeer()
 { 
   foreach (Minister minister in AlleMinisters)
   {
     minister.Adviseer();
   }
 }
}

En wie zei dat het regeren moeilijk was?!

Merk op dat dit voorbeeld ook goed gebruik maakt van compositie.

Last updated