Input verwerken en omzetten

En applicatie die geen input van de gebruiker vergt kan even goed een screensaver zijn. We hebben reeds gezien hoe we met Console.ReadLine() de gebruiker tekst kunnen laten invoeren en die we dan vervolgens kunnen verwerken om bijvoorbeeld z'n naam op het scherm te tonen:

De uitdaging met ReadLine is dat deze ALTIJD een string teruggeeft:

string userInput = Console.ReadLine();

Dit mag dus niet: int userInput = Console.ReadLine(); en zal in een conversion error resulteren.

Willen we dat de gebruiker een getal invoert, bijvoorbeeld zijn of haar leeftijd, dan zal dit nog steeds als string moeten worden opvangen en zullen we dit vervolgens moeten CONVERTEREN .

Invoer van de gebruiker verwerken (dat een andere type dan string moet zijn) zal dus uit 3 stappen bestaan:

  1. Input uitlezen met Console.ReadLine().

  2. Input bewaren in een string variabele.

  3. De variabele parsen met .Parse() bibliotheek naar het gewenste type.

Stel dat we aan de gebruiker z'n gewicht vragen, dan moeten we dus doen:

Console.WriteLine("Geef je gewicht:");
string inputGewicht = Console.ReadLine();
double gewicht = double.Parse(inputGewicht);

Voorgaande code kan nog 1 lijntje sneller door ReadLine ogenblikkelijk als invoer aan de Parse-methode te geven:

Console.WriteLine("Geef je gewicht:");
double gewicht = double.Parse(Console.ReadLine());

Foutloze input

Voorgaande code veronderstelt dat de gebruiker géén fouten invoert. De conversie zal namelijk mislukken indien de gebruiker bijvoorbeeld IKWEEG10KG invoert in plaats van 10,3.

In de komende hoofdstukken mag je er altijd van uitgaan dat de gebruiker foutloze input geeft.

De invoer van kommagetallen door de gebruiker is afhankelijk van de landinstellingen van je besturingssysteem. Staat deze in Belgisch/Nederlands dan moet je kommagetallen met een KOMMA(,) invoeren (dus 9,81), staat deze in het Engels dan moet je een PUNT(.) gebruiken (9.81).

In je C# code moet je kommagetal literals altijd met een punt schrijven. Dit is onafhankelijk van je taalinstellingen.

En wat als je toch foute invoer wilt opvangen? Zoals eerder aangegeven: dan is TryParse je vriend (zie appendix).

Last updated