Nesting

Wanneer we 1 of meerdere loops in een andere loop plaatsen dan spreken we over geneste loops. Geneste loops komen vaak voor, maar zijn wel een ander paar mouwen wanneer je deze zaken wilt debuggen en correct schrijven.

We spreken steeds over de outer loop als de omhullende of "grootste" loop. Waarbij de binnenste loop(s) de inner loop(s) is.

Volgende code toont bijvoorbeeld 2 loops die genest werden:

int tellerA = 0;
int tellerB = 0;

while(tellerA < 3 ) //outer loop
{
  tellerA++;
  tellerB = 0;
  while(tellerB < 5)
  {
    tellerB++;
    Console.WriteLine($"Teller A:{tellerA}, Teller B: {tellerB}")
  }
}

De uitvoer hiervan zal als volgt zijn:

Teller A: 1, Teller B: 1
Teller A: 1, Teller B: 2
Teller A: 1, Teller B: 3
Teller A: 1, Teller B: 4
Teller A: 1, Teller B: 5
Teller A: 2, Teller B: 1
Teller A: 2, Teller B: 2
Teller A: 2, Teller B: 3
Teller A: 2, Teller B: 4
Teller A: 2, Teller B: 5
Teller A: 3, Teller B: 1
Teller A: 3, Teller B: 2
Teller A: 3, Teller B: 3
Teller A: 3, Teller B: 4
Teller A: 3, Teller B: 5

Merk het 'ritme' op in de uitvoer. De linkse teller gaat een pak trager dan de rechtse.

Geneste loops tellen

Om te tellen hoe vaak de inner code zal uitgevoerd worden dien je te weten hoe vaak iedere loop afzonderlijk wordt uitgevoerd. Vervolgens vermenigvuldig je al deze getallen met elkaar.

Een voorbeeld: Hoe vaak zal het woord Hallo op het scherm verschijnen bij volgende code?

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
  for (int j = 0; j < 5; j++)
  {
    Console.WriteLine("Hallo");
  }
}

De outer loop zal 10 maal uitgevoerd worden (i zal de waarden 0 tot en met 9 krijgen). De inner loop zal telkens 5 maal (j zal de waarden 0 tot en met 4 krijgen) uitgevoerd worden per iteratie van de outer loop. In totaal zal dus 50 maal Hallo op het scherm verschijnen (5x10).

Break in nested loops

Let er op dat break je enkel uit de huidige loop zal halen. Indien je dit dus gebruikt in de inner loop dan zal de outer loop nog steeds voortgaan. Nog een reden om zéér voorzichtig om te gaan in het gebruik van break. Of beter nog: gewoon niet gebruiken!

Last updated