Interfaces en polymorfisme

De eigenschappen van polymorfisme en interfaces combineren kan tot zeer krachtige code resulteren. Wanneer we dan ook nog eens de is en as keywords gebruiken zoals we ook al even toonden in de vorige sectie is het hek helemaal van de dam. Als afsluiter van deze lange reis in OOP-land zullen we daarom een voorbeeld tonen waarin de verschillende OOP-concepten samenkomen om, je raadt het nooit, vloekende mensen op het scherm te tonen.

Vloekende mensen: Opstart

Het idee is het volgende: mensen kunnen spreken. Leraren, Studenten, Politieker, en ja zelfs Advocaten zijn mensen. Echter, enkel Politiekers en Advocaten hebben ook de interface IVloeker die hen toelaat eens goed te vloeken. Brave leerkrachten en studenten doen dat niet (kuch). We willen een programma dat lijsten van mensen bevat waarbij we de vloekers kunnen doen vloeken zonder complexe code te moeten schrijven.

We hebben volgende klasse-structuur:

Als basis klasse Mens hebben we:

public class Mens
{
  public void Spreek()
  {
    Console.WriteLine("Hoi!");
  }
}

Voorts definiëren we de interface IVloeker als volgt:

interface IVloeker
{
  void Vloek();
}

We kunnen nu de nodige child-klassen maken:

 1. De niet-vloekers: Leraar en Student

 2. De vloekers: Advocaat en Politieker

class Leraar:Mens {} //moet niets speciaal doen
class Student:Mens{} //ook studenten doen niets speciaal
class Politieker: Mens, IVloeker
{
  public void Vloek()
  {
    Console.WriteLine("Godvermiljaardedju, zei de politieker");
  }
}
class Advocaat: Mens, IVloeker
{
  public void Vloek()
  {
    Console.WriteLine("SHIIIIT, zei de advocaat");
  }
}

Vloekende mensen: Het probleem

We maken een array van mensen aan waarin we van iedere type een vertegenwoordiger plaatsen (uiteraard had dit ook in een List<Mens> kunnen gebeuren):

Mens[] mensjes = new Mens[4];
mensjes[0] = new Leraar();
mensjes[1] = new Politieker();
mensjes[2] = new Student();
mensjes[3] = new Advocaat();
for(int i = 0; i < mensjes.Length; i++)
{
  //NOW WHAT?

Het probleem: hoe kan ik in de array van mensen (bestaande uit een mix van studenten, leraren, advocaten en politiekers) enkel de vloekende mensen laten vloeken?

Oplossing 1: is to the rescue

De eerste oplossing is door gebruik te maken van het is keyword. We zullen de array doorlopen en steeds aan het huidige object vragen of dit object de IVloeker interface bezit, als volgt:

for(int i = 0; i<mensjes.Length; i++)
{
  if(mensjes[i] is IVloeker)
  {
    //NOW WHAT?
  }
  else
  {
    mensjes[i].Spreek();
  }
}

Vervolgens kunnen we binnen deze if het huidige object tijdelijk omzetten (casten) naar een IVloeker object en laten vloeken:

if(mensjes[i] is IVloeker)
{
  IVloeker tijdelijk = (IVloeker)mensjes[i];
  tijdelijk.Vloek();
}

Oplossing 2: as to the rescue

Het as keyword kan ook een toffe oplossing geven. Hierbij zullen we het object proberen om te zetten via as naar een IVloeker. Als dit lukt (het object is verschillend van null) dan kunnen we het object laten vloeken:

for(int i = 0; i<mensjes.Length; i++)
{
  IVloeker tijdelijk = mensjes[i] as IVloeker;
  if(tijdelijk != null)
  {
    tijdelijk.Vloek();
  }
  else
  {
    mensjes[i].Spreek();
  }
}

Hopelijk hebben voorgaande voorbeelden je een beetje hebben kunnen doen proeven van de kracht van interfaces. Gedaan met ons druk te maken wat er allemaal in een klasse gebeurt. Werk gewoon 'tegen' de interfaces van een klasse en we krijgen de ultieme black-box revelatie! See what I did there?

Last updated