Arrays en methoden

Zoals alle datatypes kan je ook arrays van eender welk datatype als parameter gebruiken bij het schrijven van een methode. Lees nu volgende waarschuwing extra aandachtig, a.u.b:"

Herinner je dat arrays by reference werken. Je werkt dus steeds met de origineel meegegeven array (of beter, de referentie er naar), ook in de methode. Als je dus aanpassingen aan de array aanbrengt in de methode, dan zal dit ook gevolgen hebben op de array van de methode van waaruit we de methode aanriepen (logisch: het gaat om dezelfde array).

Stel dat je bijvoorbeeld een methode hebt die als parameter 1 array van ints meekrijgt. De methode zou er dan als volgt uitzien.

static void EenVoorbeeldMethode(int[] inArray)
{
 
}

Om deze methode aan te roepen volstaat het om een bestaande array als parameter mee te geven:

int[] getallen = {1, 2, 3};
EenVoorbeeldMethode(getallen);

Array grootte in de methode

Een array als parameter meegeven kan dus, maar een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden is dat je niet kan ingeven in de parameterlijst hoe groot de array is. Je zal dus in je methode steeds de grootte van de array moeten uitlezen met de .Length-eigenschap.

Volgende methodesignatuur is dus FOUT!

static void EenVoorbeeldMethode(ref int[6] inArray)
{
 
}

En zal volgende error genereren:

Arraymethode voorbeeld

Volgend voorbeeld toont een methode die alle getallen van de meegegeven array op het scherm zal tonen:

static void ToonArray(int[] getalArray)
{
  Console.WriteLine("Array output:");
  for (int i = 0; i < getalArray.Length; i++)
  {
    Console.WriteLine(getalArray[i]);
  }
}

De ToonArray methode aanroepen kan dan als volgt:

int[] leeftijden = {2, 5, 1, 6};
ToonArray(leeftijden);

En de output zal dan zijn:

Array output:
2
5
1
6

Voorbeeldprogramma met methoden

Volgend programma toont hoe we verschillende onderdelen van de code in methoden hebben geplaatst zodat:

 1. de lezer van de code sneller kan zien wat het programma juist doet

 2. code herbruikbaar is

Begrijp je wat dit programma doet? En kan je voorspellen wat er op het scherm zal komen?

static void VulArray(int[] getalArray)
{
  for (int i = 0; i < getalArray.Length; i++)
  {
    getalArray[i] = i;
  }
}

static void VermenigvuldigArray(int[] getalArray, int multiplier)
{
  for (int i = 0; i < getalArray.Length; i++)
  {
    getalArray[i] = getalArray[i] * multiplier;
  }
}

static void ToonVeelvouden(int[] getalArray, int veelvoudenvan)
{
  for (int i = 0; i < getalArray.Length; i++)
  {
    if (getalArray[i] % veelvoudenvan == 0)
      Console.WriteLine(getalArray[i]);
  }
}

static void Main(string[] args)
{
  int[] getallen = new int[100];
  VulArray(getallen);
  VermenigvuldigArray(getallen, 3);
  ToonVeelvouden(getallen, 4);
} 

Array als return-type bij een methode

Een array kan ook gebruikt worden als het returntype van een methode. Hiervoor zet je gewoon het type array als returntype (wederom zonder de grootte) in de methodesignatuur.

Stel bijvoorbeeld dat je een methode hebt die een int-array aanmaakt van een gegeven grootte waarbij ieder element van de array reeds een beginwaarde heeft die je ook als parameter meegeeft:

static int[] MaakArray(int lengte, int beginwaarde)
{
  int[] resultArray = new int[lengte];
  for (int i = 0; i < lengte; i++)
  {
    resultArray[i] = beginwaarde;
  }
  return resultArray;
}

De aanroep van deze methode vereist dan dat je het resultaat opvangt in een nieuwe variabele, als volgt:

int[] mijnNieuweArray = MaakArray(4,666);

Onthoud dat arrays altijd by reference naar en van methoden komen. Je werkt dus op de originele array, niet op een kopie er van!

static void PasAan(int[] inarr)
{
    inarr[0] = 0;
}

public static void Main()
{
  int[] verdiepnummers = {1,2,3};
  Console.WriteLine($"VOOR:{verdiepnummers[0]}"); // VOOR:1
  PasAan(verdiepnummers);
  Console.WriteLine($"NA:{verdiepnummers[0]}"); // NA:0
}

Dankzij het feit dat we aan PasAan een array meegeven by reference zal de methode werken op de originele array en is deze code dus mogelijk.

Vergelijk dit met volgende voorbeeld waar we een int als parameter meegeven die by value en niét by reference wordt meegegeven:

static void PasAan(int inArray)
{
    inArray = 0; //inArray wordt 0
}
public static void Main()
{
  int[] getallen = {1,2,3};
  PasAan(getallen[0]);
  Console.WriteLine(getallen[0]); // NA:1
}

Daar de methode nu werkt met een kopie, zal de aanpassing in de methode dus geen invloed hebben op de origineel meegegeven int (ongeacht dat die deel uitmaakt van een array).

Last updated