Booleanse logica en operators

Om beslissingen te kunnen nemen in C# hebben we een nieuw soort operators nodig. Operators waarmee we kunnen testen of iets waar of niet waar is. C# kan dan bij waar de ene actie doen, en bij niet waar iets anders (of een bepaalde stap overslaan).

Dit doen we met de zogenaamde relationele operators en logische operators.

Booleaanse expressies

Een booleaanse expressie is een stuk C# code dat een bool als resultaat zal geven. De logische en relationele operators die we hierna bespreken zijn operators die een bool teruggeven. Ze zijn zogenaamde test-operators: ze testen of iets waar is of niet.

Relationele operators

Relationele operators zijn het hart van booleaanse expressies. En guess what, je kent die al van uit het lager onderwijs. Enkel de "gelijk aan" ziet er iets anders uit dan we gewoon zijn:

OperatorBetekenis

>

groter dan

<

kleiner dan

==

gelijk aan

!=

niet gelijk aan

<=

kleiner dan of gelijk aan

>=

groter dan of gelijk aan

Deze operators hebben steeds twee operanden nodig en geven een bool als resultaat terug. Beide operanden links en rechts van de operator moeten van hetzelfde datatype zijn (je kan geen appelen met peren vergelijken).

Daar dit operators zijn kan je deze dus gebruiken in eender welke expressie. Het resultaat van de expressie 12 > 6 zal true als resultaat hebben daar 12 inderdaad groter is dan 6. Eenvoudig toch.

We weten al dat je het resultaat van een expressie altijd in een variabele kunt bewaren. Ook bij het gebruik van relationele operators kan dat dus:

bool isKleiner = 65 > 67 ;
Console.WriteLine(isKleiner);

Er zal false als output op het scherm verschijnen.

Er is een groot verschil tussen de = operator en de == operator. De eerste is de toekenningsoperator en zal de rechtse operand aan de linkse operand toewijzen. De tweede zal de linkse met de rechtse operand op gelijkheid vergelijken en een bool teruggeven.

Logische operators

Vaak wil je meer complexe keuzes maken ("ga verder indien ik honger heb EN genoeg geld bij heb"). Dit doen we met de zogenaamde logische operators. Er zijn 3 operators die je hiervoor kunt gebruiken: de EN-, OF- en NIET-operators (and, or, not). Deze ken je mogelijk ook nog van de booleaanse algebra:

 • && (En) : Geeft enkel true als beide operanden true zijn

 • || (Of) : Geeft true indien minstens 1 operand true is

 • ! (Niet) : Inverteert de waarde van de expressie (true wordt false en omgekeerd)

De logische operators geven ook steeds een bool terug maar verwachten enkel operanden van het type bool. Als je dus schrijft true||false ("true OF false") zal het resultaat true zijn.

Aangezien onze relationele operators bool als resultaat geven, kunnen we dus de uitvoer van deze operators gebruiken als operanden voor de logische operators. We gebruiken hierbij haakjes om zeker de volgorde juist te krijgen:

bool result = (4 < 6) && ("ja" == "nee");

In voorgaande code zal het achterste deel false teruggeven ("ja is niet gelijk aan nee"), het eerste deel zal true geven (4 is kleiner dan 6). De &&-expressie wordt dan: true && false wat false zal geven.

Je kan de niet-operator voor een expressie zetten om het resultaat hiervan om te draaien. Bijvoorbeeld:

bool result = !(0==2) //zal true geven in result

Test jezelf

Wat zal de uitkomst zijn van volgende expressies?

 • 3>2

 • 4!=4

 • 4<5 && 4<3

 • "a"=="A" || 4>=3

 • (3==3 && 2<1) || 5!=4

 • !(4<=3)

 • true || false

 • !true && false

Bekijk zeker de tabel op docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/operators waar de volgorde van alle operators wordt beschrijven. Samengevat is dit de volgorde van prioriteit, waarbij we met haakjes even operators groeperen indien deze dezelfde volgorde hebben: ! , (<, >, <= en >=) , (== en !=), &&, ||.

Last updated