Objecten en methoden

Objecten als actuele parameters

Klassen zijn "gewoon" nieuwe datatypes. Alle regels die we dus al kenden in verband met het doorgeven van variabelen als parameters in een methoden blijven gelden voor de meeste klassen (behalve static klassen die we in volgend hoofdstuk zullen aanpakken).

Het enige verschil is dat we objecten by reference meegeven aan methoden. Aanpassingen aan het object in de methode zal dus betekenen dat je het originele object aanpast dat aan de methode werd meegegeven, net zoals we bij arrays zagen. Hier moet je dus zeker rekening mee houden.

Stel dat we volgende klasse hebben waarin we temperatuurmetingen willen opslaan, alsook wie de meting heeft gedaan:

class Meting
{
  public int Temperatuur { get; set; }
  public string OpgemetenDoor { get; set; }
}

We voegen vervolgens een methode aan de klasse toe die ons toelaat om deze meting op het scherm te tonen in een bepaalde kleur.

public void ToonMetingInKleur (ConsoleColor kleur)
{
  Console.ForegroundColor = kleur;
  Console.WriteLine($"{Temperatuur} graden C gemeten door: {OpgemetenDoor}");
  Console.ResetColor();
}

Het gebruik van deze klasse zou er als volgt kunnen uitzien:

Meting m1 = new Meting();
m1.Temperatuur = 26; 
m1.OpgemetenDoor = "Lieven Scheire";
Meting m2 = new Meting();
m2.Temperatuur = 34; 
m2.OpgemetenDoor = "Ann Dooms";

m1.ToonMetingInKleur(ConsoleColor.Red);
m2.ToonMetingInKleur(ConsoleColor.Pink);

Objecten in methoden aanpassen

Je kan ook methoden schrijven die meegegeven objecten aanpassen daar we deze by reference doorsturen. Een voorbeeld waarin een meting als parameter meegeven en toevoegen aan een andere meting, waarna we de originele meting "resetten":

public void VoegMetingToeEnVerwijder(Meting inMeting)
{
  Temperatuur += inMeting.Temperatuur;
  inMeting.Temperatuur = 0;
  inMeting.OpgemetenDoor = "";
}

We zouden deze methode als volgt kunnen gebruiken (ervan uitgaande dat we 2 objecten m1 en m2 van het type Meting hebben):

m1.Temperatuur = 26; 
m1.OpgemetenDoor = "Lieven Scheire";
m2.Temperatuur = 5; 
m2.OpgemetenDoor = "Lieven Scheire";
m1.VoegMetingToeEnVerwijder(m2);
Console.WriteLine($"{m1.Temperatuur} en {m2.Temperatuur});

Dit zal resulteren in volgende output:

31 en 0

Objecten als resultaat

Weer hetzelfde verhaal: ook klassen mogen het resultaat van een methoden zijn. Stel dat we een nieuw meting object willen maken dat de dubbele temperatuur bevat van het object waarop de methode wordt aangeroepen:

public Meting GenereerRandomMeting()
{
  Meting result = new Meting();
  result.Temperatuur = Temperatuur * 2;
  result.OpgemetenDoor = OpgemetenDoor + "Junior";
  return result;
}

Deze methode kan je dan als volgt gebruiken:

m1.Temperatuur = 26; 
m1.OpgemetenDoor = "Lieven Scheire";
Meting m3 = m1.GenereerRandomMeting();

Het object m3 zal een temperatuur van 52 bevatten en zijn opgemeten door Lieven Scheire Junior.

Bevallen in C#

In voorgaande voorbeeld zagen we reeds dat objecten dus objecten van het eigen type kunnen teruggeven. Laten we dat voorbeeld eens, bij wijze van demonstratie, doortrekken naar hoe de bevalling van een kind in C# zou gebeuren.

Baby's zijn kleine mensjes, het is dan ook logisch dat mensen een methode PlantVoort hebben (we laten in het midden wat het geslacht is). Volgende klasse Mens is dus perfect mogelijk:

class Mens
{
  public Mens PlantVoort()
  {
    return new Mens();
  }
}

Vervolgens kunnen we nu het volgende doen:

Mens oermoeder = new Mens();
Mens dochter;
Mens kleindochter;
dochter = oermoeder.PlantVoort();
kleindochter = dochter.PlantVoort();

Het is een interessante oefening om deze code eens uit te tekenen in de stack en heap inclusief de verschillende referenties.

We gaan voorgaande code over enkele pagina's nog uitbreiden om een meer realistisch voortplantingsscenario te hebben (sommige zinnen verwacht je nooit te zullen schrijven in je leven... I was wrong).

Last updated