Eigen exceptions maken

We zijn ondertussen al gewend aan het opvangen van uitzonderingen met behulp van try en catch. Ook bij exception handling wordt overerving toegepast. De uitzonderingen die we opvangen zijn steeds objecten van het type Exception of van een afgeleide klasse. Denk maar aan de NullReferenceException klasse die werd overgeërfd van Exception.

Dat wil dus zeggen dat Exceptions ook maar "gewone klassen" zijn en dus ook aan alle andere regels binnen C# moeten voldoen. Zo ondersteunen ze polymorfisme (sooooon!), kan je ze in arrays plaatsen, enz.

Het is dus ook logisch dat je in je code (al dan niet zelfgemaakte) uitzonderingen kunt maken en opwerpen, zodat deze elders opgevangen worden. Je kan hierbij zelf exceptions maken (zie volgende sectie) of gewoon gebruik maken van een bestaande Exception-klasse.

Een voorbeeld van een bestaand Exception type gebruiken:

static int ResultaatBerekening(int getal)
{
  if (getal != 0)
    return 100 / getal;
  else
    throw new DivideByZeroException("BOEM. ZWART GAT!");
}
 
 
static void Main(string[] args)
{
  try
  {
    Console.WriteLine(ResultaatBerekening(0));
  }
  catch(DivideByZeroException e)
  {
    Console.WriteLine(e.Message);
  }
}

De uitvoer zal zijn:

BOEM. ZWART GAT!

De lijn throw new DivideByZeroException("BOEM. ZWART GAT!"); zorgt er dus voor dat we een eigen foutboodschap verpakken en opwerpen.

Een eigen exception ontwerpen

Je kan ook eigen klassen overerven van Exception zodat je eigen uitzonderingen kan maken. Je maakt hiervoor gewoon een nieuwe klasse aan die je laat overerven van de Exception-klasse. Een voorbeeld:

class Timception: Exception
{
  public override string ToString()
  {
    string extrainfo = "Exception Generated by Tim Dams:\n";
    return $"{extrainfo}. {base.ToString()}";
  }
}

Merk op dat we hier met base.ToString() ervoor zorgen dat ook de foutboodschap van het parent-gedeelte van de uitzondering wordt weergegeven.

Om deze exception nu zelf op te werpen gebruiken we het keyword throw gevolgd door een object van het type uitzondering dat je wenst op te werpen.

In volgende voorbeeld gooien we onze eigen exception op een bepaald punt in de code op en vangen deze dan op:

static void Main(string[] args)
{
  try
  {
    TimsMethode();
  }
 
  catch (Timception e)
  {
    Console.WriteLine(e.ToString());
  }   
}
static public void TimsMethode()
{
  //doe dingen
  //...
  //"when suddenly: a wild exception appears"
  throw new Timception();
}

Last updated