Scope van variabelen

De locatie waar je een variabele aanmaakt bepaalt de scope, oftewel de zichtbaarheid, van de variabele. Eenvoudig gezegd zullen steeds de omliggende accolades de scope van de variabele bepalen. Indien je de variabele dus buiten die accolades nodig hebt dan heb je een probleem: de variabele is enkel bereikbaar binnen de accolades vanaf het punt in de code waarin het werd gedeclareerd.

Zeker wanneer je begint met if, loops, methoden, enz. zal de scope belangrijk zijn: deze code-constructies gebruiken steeds accolades om codeblocks aan te tonen. Een variabele die je dus binnen een if-blok aanmaakt zal enkel binnen dit blok bestaan, niet erbuiten.

if( iLoveCSharp == true)
{
  Console.WriteLine("Hoeveel punten op 10 geef je C#?"):
  int getal ; //Start scope getal
  getal = int.Parse(Console.ReadLine());
} // einde scope getal

Console.WriteLine(getal); // FOUT! getal niet in deze scope

Wil je dus getal ook nog buiten de if gebruiken zal je je code moeten herschrijven zodat getal VOOR de if wordt aangemaakt:

{
  int getal = 0 ; //Start scope getal
  if( iLoveCSharp == true)
  {
    Console.WriteLine("Hoeveel punten op 10 geef je C#?"):
     getal = int.Parse(Console.ReadLine());
  } 
  Console.WriteLine(getal); 
} // einde scope getal

De buitenste accolades zetten we er even om de scope te benadrukken (maar hoeven dus niet).

Merk op dat indien je aan nesting doet, de scope doorheen de inner geneste codeblocken doorloopt en pas eindigt bij de accolade van het block waarbinnen de variabele werd gedeclareerd.

Variabelen met zelfde naam

Zolang je in de scope van een variabele bent, kan je geen nieuwe variabele met dezelfde naam aanmaken:

Volgende code is dus niet toegestaan:

int getal = 0;
{
  int getal = 5; //Deze lijn is niet toegestaan
}

Je krijgt de error: A local variable named 'getal' cannot be declared in this scope because it would give a different meaning to 'getal', which is already used in a 'parent or current' scope to denote something else

Enkel de tweede variabele een andere naam geven is toegestaan in het voorgaande geval.

In volgende voorbeeld is dit dus wel geldig, daar de scope van de eerste variabele afgesloten wordt door de accolades:

{
  int getal = 0 ;
  //....
}
//Verder in code
{
  int getal = 5;
}

Last updated