Foreach en var

Foreach loops

In het hoofdstuk over loops bespraken we reeds de while, do while en for-loops. Er is echter een vierde soort loop in C# die vooral zijn nut zal bewijzen wanneer we met arrays van objecten werken: de foreach loop.

Wanneer je geen indexering nodig hebt, maar toch snel over alle elementen in een array wenst te gaan, dan is het foreach statement zeer nuttig. Een foreach loop zal ieder element in de array één voor één in een tijdelijke variabele plaatsen (de iteration variable) zodat binnenin de loop met dit ene element kan gewerkt worden. Het voordeel hierbij is dat je geen teller/index nodig hebt en dat de loop zelf de lengte van de array zal bepalen: je code wordt net iets leesbaarder als we dit bijvoorbeeld vergelijken met hoe een for loop geschreven is.

Volgende code toont de werking waarbij we een double-array hebben en alle elementen ervan op het scherm willen tonen:

double[] killDeathRates = {1.2, 0.89, 3.15, 0.1};
foreach (double singleKD in killDeathRates)
{
   Console.WriteLine(singleKD);
}

Het belangrijkste nieuwe concept is de iteration variable die we hier definiëren als singleKD. Deze moet van het type zijn van de individuele elementen in de array (of een compatibel type volgens de regels van polymorfisme in hoofdstuk 16). De naam die je aan de iteration variabele geeft mag je zelf kiezen. Vervolgens schrijven we het nieuwe keyword in gevolgd door de array waar we over wensen te itereren.

De eerste keer dat we in de loop gaan zal het element killDeathRates[0] aan singleKD toegewezen worden voor gebruik in de loop-body, vervolgens wordt killDeathRates[1] toegewezen, enz. De output zal dan zijn:

1.2
0.89
3.15
0.1

Stel dat we een array van Studenten hebben, deKlas, en wensen van deze studenten de naam en geboortejaar op het scherm te tonen, dan kan dat met een foreach erg eenvoudig:

foreach (Student eenStudent in deKlas)
{
   Console.WriteLine($"{eenStudent.Naam}, {eenStudent.Geboortejaar}");
}

Merk op dat al deze voorbeelden ook met een List in plaats van een array werken.

Opgelet bij het gebruik van foreach loops

De foreach loop is weliswaar leesbaarder en eenvoudiger in gebruikt, er zijn ook 3 erg belangrijke nadelen aan:

  • De foreach iteration variabele is read-only: je kan dus geen waarden in de array aanpassen, enkel uitlezen. Dit ogenschijnlijk eenvoudige zinnetje heeft echter veel gevolgen. Je kan met een foreach-loop dus nooit de inhoud van de variabele aanpassen (lees zeker de waarschuwing hieronder). Wens je dat wel te doen, dan dien je de klassieke while, do while of for loops te gebruiken.

  • De foreach loop gebruik je enkel als je alle elementen van een array wenst te benaderen. In alle andere gevallen zal je een ander soort loop moeten gebruiken (daar ik geen fan van break ben).

  • Voorts heb je geen teller (die je gratis bij een for krijgt) om bij te houden hoeveel objecten je al hebt benaderd. Heb je dus een teller nodig dan zal je deze manueel moeten aanmaken zoals je ook bij een while en do while loop moet doen.

Het feit dat de foreach iteration variabele read-only is wil niet zeggen dat we de inhoud van het onderliggend object niet kunnen aanpassen. De iteration variabele krijgt bij een array van objecten telkens een referentie naar het huidige element. Deze referentie kunnen we niet aanpassen, maar we mogen wel de referentie "volgen" om vervolgens iets in het huidige object zelf aan te passen.

Dit mag dus niét:

foreach (Student eenStudent in deKlas)
{
   eenStudent = new Student();
}

Maar dit mag wél:

foreach (Student eenStudent in deKlas)
{
   eenStudent.Geboortejaar++;
}

Met de VS snippet foreach gevolgd door twee maal op de tab-toets te duwen krijg je een kant-en-klare foreach loop.

Het var keyword

C# heeft een var keyword. Je mag dit keyword gebruiken ter vervanging van het datatype (bv. int) op voorwaarde dat de compiler kan achterhalen wat het type (implicit type) moet zijn aan de hand van de expressie rechts van de toekenningsoperator.

var getal = 5; //var zal int zijn
var myArray = new double[20]; //var zal double[] zijn
var tekst = "Hi there handsome"; //var zal string zijn
var ikke = new Leerkracht(); //var zal Leerkracht zijn

Opgelet: het var keyword is gewoon een lazy programmer syntax toevoeging om te voorkomen dat je als programmeur niet constant het type moet schrijven.

Bij JavaScript heeft var een totaal andere functie, daar zegt het eigenlijk: "het type dat je in deze variabele kan steken is...variabel". Met andere woorden het kan de ene keer een string zijn, dan een int, enz.

Bij C# gaat dit niet: eens je een variabele aanmaakt dan zal dat type onveranderbaar zijn en kan je er alleen waarden aan toekennen van dat type.

JavaScript is namelijk een dynamically typed language terwijl C# een statically typed language is (er is één uitzondering bij C# hieromtrent: wanneer je met dynamic leert werken kan je C# ook tijdelijk als een dynamically typed taal gebruiken, maar dat wordt niet besproken in dit boek).

var en foreach

Wanneer je de Visual Studio code snippet voor foreach gebruikt (foreach [tab][tab]) dan zal deze code ook een var gebruiken voor de iteration variabele. De compiler kan aan de te gebruiken array of List zien wat het type van een individueel element in de array moet zijn.

De foreach die we zonet gebruikten kan dus herschreven worden naar:

foreach (var eenStudent in deKlas)
{
   Console.WriteLine($"{eenStudent.Naam}, {eenStudent.Geboortejaar}");
}

Merk op dat dit hoegenaamd geen invloed heeft op je applicatie. Wanneer je code gaat compileren die het keyword var bevatten dan zal de compiler eerst alle vars vervangen door het juiste type, én dan pas beginnen compileren.

Last updated