Objecten vergelijken: alles komt samen

Dankzij polymorfisme hebben we nu met de is en as keywords handige hulpmiddelen om meer "generieke" methoden te schrijven. Herinner je je nog de Equals methode die we schreven om 2 studenten te vergelijken toen we leerden dat alle klassen van System.Object overerfden? Laten we deze code er nog eens bijnemen en verbeteren:

//In de Student class
public override bool Equals(Object o)
{ 
  Student temp = (Student)o; 
  return (Geboortejaar == temp.Geboortejaar && Voornaam == temp.Voornaam);
}

De eerste lijn waarin we o casten naar een student kan natuurlijk mislukken. Het is dan ook veiliger om eerst te controleren of we wel mogen casten, voor we het effectief doen. Hierdoor schrijven we een minder foutgevoelige methode:

//In de Student class
public override bool Equals(Object o)
{ 
  if(o is Student)
  { 
    Student temp = o as Student; 
    return (Geboortejaar == temp.Geboortejaar && Voornaam == temp.Voornaam);
  }
  return false;
}

Of we kunnen ook het volgende doen:

//In de Student class
public override bool Equals(Object o)
{ 
  Student temp = o as Student; 
  if(temp != null)
  { 
    return (Geboortejaar == temp.Geboortejaar && Voornaam == temp.Voornaam);
  }
  return false;
}

Beide zijn geldige oplossingen.

De is en as keywords laten toe om meer dynamische code te schrijven. Mogelijk weet je niet op voorhand wat voor datatype je code zal moeten verwerken en wordt polymorfisme je oplossing. Maar dan? Dan komen is en as to the rescue!

Je met polymorfisme gevulde lijst van objecten van allerhande typen wordt nu beheersbaarder. Je kan nu met is een element bevragen of het van een bepaald type is. Vervolgens kan je met as het element even 'omzetten' naar z'n effectieve type (en dus meer doen dan wat hij kan in de vermomming van z'n eigen basistype).

Let's be honest. Als je aan dit punt en geen flauw benul hebt waarom je in godsnaam je hier iets van moet aantrekken, wel dan wordt het dringend tijd om dit boek van voor naar achter, links naar rechts en onder tot boven terug door te nemen én vervolgens te gaan fietsen...ik bedoel programmeren.

Last updated