For

Een veelvoorkomende manier van while-loops gebruiken is waarbij je een bepaalde teller bijhoudt die je telkens met een bepaalde waarde verhoogt. Wanneer de teller een bepaalde waarde bereikt moet de loop afgesloten worden.

Bijvoorbeeld volgende code om alle even getallen van 0 tot 10 te tonen:

int i = 0;
while(i<11)
{
  Console.WriteLine(i);
  i = i + 2;
}

Met een for-loop kunnen we deze veel voorkomende code-constructie verkort schrijven.

For syntax

De syntax van een for-loop is de volgende:

for (setup; finish test; update)
{
  // C# die zal uitgevoerd worden zolang de finish test true geeft
}
 • setup: In het setup gedeelte zetten we de "wachter-variabele" op de beginwaarde. De wachter-variabele is de variabele die we tijdens de loop in het oog zullen houden en die zal bepalen hoe vaak de loop moet uitgevoerd worden (bv. int i = 0;).

 • finish test: Hier plaatsen we een booleaanse expressie die de wachter-variabele uit de setup gebruikt om te testen of de loop-code moet uitgevoerd worden (bv. i<11).

 • update: Hier plaatsen we wat er moet gebeuren telkens de loop z'n codeblock heeft uitgevoerd. Meestal zullen we hier de wachter-variabele verhogen of verlagen (bv. i = i + 2).

Gebruiken we deze kennis, dan kunnen we de eerder vermelde code om de even getallen van 0 tot en met 10 tonen als volgt:

for (int i = 0; i < 11; i += 2)
{
  Console.WriteLine(i);
}

Voor de setup-variabele kiest men meestal i, maar dat is niet noodzakelijk. In de setup wordt dus een variabele op een start-waarde gezet. De finish test zal aan de start van iedere loop kijken of de finish test nog waar is, indien dat het geval is dan wordt een nieuwe loop gestart en wordt i met een bepaalde waarde, zoals in update aangegeven, verhoogd.

for-tab-tab

Als je in Visual Studio for typt en dan tweemaal op [tab] duwt krijg je een kant en klare for-loop.

continue en break

Het continue keyword laat toe om in een loop de huidige iteratie te eindigen en weer naar de start van de volgende iteratie te gaan. In het volgende voorbeeld gebruiken we continue om alle getallen van 1 tot 10 te tonen waarbij we het getal 5 zullen overslaan:

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  if (i == 5)
  {
    continue;
  }
  Console.WriteLine(i);
}

En met break kan je loops (alle types) altijd vroegtijdig stopzetten. Je springt dan als het ware ogenblikkelijk uit de loop. Je ziet het aankomen zeker? Yups, daar is ie....

break en continue zijn de meer subtiele vrienden van goto. Ze leven, net als goto meer in de schemerzone tussen wat mag en niet mag. Dat maakt hen extra gevaarlijk. Voor je break als oplossing wilt gebruiken probeer je best eerst of je de loop niet mooier kan afsluiten door bijvoorbeeld de juiste booleaanse expressie te beschrijven in de test-conditie. Hetzelfde geldt voor continue dat ook snel goto-achtige bugs tot gevolg kan hebben.

Last updated