Is en As keywords

Dankzij polymorfisme kunnen we dus child en parent-objecten door elkaar gebruiken. De keywords is en as gaan ons helpen om door het bos van objecten het bos nog te zien.

Het is keyword

Het is keyword is een operator die je kan gebruiken om te weten te komen of:

 • Een object van een bepaalde datatype is.

 • Een object een bepaalde interface bevat (zie volgende hoofdstuk).

De is operator heeft twee operanden nodig en geeft een bool terug als resultaat. De linkse operator moet een variabele zijn, de rechtse een datatype. Bijvoorbeeld:

bool ditIsEenStudent = mijnStudent is Student;

is voorbeeld

Stel dat we volgende drie klassen hebben:

class Voertuig {}

class Auto: Voertuig{}

class Persoon {}

Een Auto is een Voertuig. Een Persoon is géén Voertuig.

Stel dat we enkele variabelen hebben als volgt:

Auto mijnAuto = new Auto();
Persoon rambo = new Persoon();

We kunnen nu de objecten met is bevragen of ze van een bepaalde type zijn:

if(mijnAuto is Voertuig)
{
  Console.WriteLine("mijnAuto is een Voertuig");
}
if(rambo is Voertuig)
{
  Console.WriteLine("rambo is een Voertuig");
}

De uitvoer zal worden: mijnAuto is een Voertuig.

Met polymorfisme wordt dit voorbeeld echter interessanter. Wat als we een hoop objecten in een lijst van voertuigen plaatsen en nu enkel met de auto's iets willen doen, dan kan dat:

List<Voertuig> alleMiddelen = new List<Voertuig>();
alleMiddelen.Add(new Voertuig());
alleMiddelen.Add(new Auto());
alleMiddelen.Add(new Voertuig());

foreach (var middel in alleMiddelen)
{
  if(middel is Auto)
  {
    //Doe iets met het huidige voertuig
  }
}

as keyword met voorbeeld

Wanneer we objecten van het ene naar het andere type willen omzetten dan doen we dit vaak met behulp van casting:

Student fritz = new Student();
Mens jos = (Mens)fritz;

Het probleem bij casting is dat dit niet altijd lukt. Indien de conversie niet mogelijk is zal een uitzondering gegenereerd worden en je programma zal crashen als je niet aan exception handling doet.

Het as keyword lost dit op. Het keyword zegt aan de compiler "probeer dit object te converteren. Als het niet lukt, zet het dan op null in plaats van een uitzondering op te werpen."

De code van daarnet herschrijven we dan naar:

Student fritz = new Student();
Mens jos = fritz as Mens;

Indien nu de casting niet lukt (omdat Student misschien geen childklasse van Mens blijkt te zijn) dan zal jos de waarde null hebben gekregen.

We kunnen dan vervolgens schrijven:

Student fritz = new Student();
Mens jos = fritz as Mens;
if(jos != null)
{
  //Doe Mens-zaken 
}

Last updated