Interfaces voorbeeld met president

In het vorige hoofdstuk bespraken we een voorbeeld van een klasse EersteMinister die enkele Minister-klassen gebruikte om hem of haar te helpen.

Een nadeel van die voorgaande aanpak is dat al onze Ministers maar 1 "job" kunnen hebben: ze erven allemaal over van Minister en kunnen nergens anders van overerven (geen multiple inheritance is toegestaan in C#). Je wordt uiteraard niet geboren als Minister, en het zou dus handig zijn dat ook andere mensen Minister kunnen worden, zonder dat ze hun bestaande expertise moeten wegdoen.

Via interfaces kunnen we dit oplossen. Een Minister gaan we dan eerder als een "bij-job" beschouwen en niet de hoofdreden van een klasse.

We definiëren daarom eerst een nieuwe interface IMinister:

interface IMinister
{
  void Adviseer();
}

Vanaf nu kan eender wie die deze interface implementeert de EersteMinister advies geven. Hoera! En daarnaast kan die klasse echter ook nog tal van andere zaken doen. Beeld je in dat een CEO van een bedrijf ook minister bij de EersteMinister wilt zijn, zoals deze:

class Ceo
{
  public void MaakJaarlijkseOmzet()
  { 
    Console.WriteLine("Geld!!!");
  }
  public void OntslaDepartement()
   { 
    Console.WriteLine("You're all fired!");
  }
}

Nu we de interface IMinister hebben kunnen we deze klasse aanvullen met deze interface zonder dat de bestaande werking van de klasse moet aangepast worden:

class Ceo: IMinister
{ 
  public void Adviseer()
  { 
    Console.WriteLine("Vrijhandel is essentieel!");
  }
  //gevolgd door de reeds bestaande methoden

De CEO kan dus z'n bestaande job blijven uitoefenen maar ook als Minister optreden.

Ook de EersteMinister moet aangepast worden om nu met een lijst van IMinister ipv Minister te werken. Dankzij, wederom, polymorfisme is dat erg eenvoudig!

public class MisterEersteMinister
{
  public void Regeer()
  {
    List<IMinister> AlleMinisters = new List<IMinister>();
    AlleMinisters.Add(new Ceo); 
    foreach (IMinister minister in AlleMinisters)
    {
      minister.Adviseer();
    }
  }
}

De eerder beschreven MinisterVanMilieu, MinisterBZ en MinisterVanEconomie dienen ook niet meer van de abstracte klasse Minister (deze zou je kunnen verwijderen) over te erven en kunnen gewoon de interface implementeren. Enkel lijn 1 moet hierbij aangepast worden:

class MinisterVanMilieu:IMinister
{
  public void Adviseer()
  {
    VerhoogBosSubsidies();
    OpenOnderzoek();
    ContacteerGreenpeace();
  }

  private void VerhoogBosSubsidies(){ ... }
  private void OpenOnderzoek(){ ... }
  private void ContacteerGreenpeace(){ ... }
  }
}

En bij deze hebben we, dankzij interfaces, compositie en polymorfisme, ervoor gezorgd dat eender wie Minister kan worden zonder dat dat hij of zij daarvoor z'n bestaande beroep moet teniet doen. OOP laat ons echt toe de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen!

Last updated