Kleuren in Console

Je kan in console-applicaties zelf bepalen in welke kleur nieuwe tekst op het scherm verschijnt. Je kan zowel de kleur van het lettertype instellen (via ForegroundColor) als de achtergrondkleur (BackgroundColor).

Je kan met de volgende expressies de console-kleur veranderen, bijvoorbeeld de achtergrond in blauw en de letters in groen:

Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;

Vanaf dan zal alle tekst die je hierna met WriteLine en Write naar het scherm stuurt met deze kleuren werken. Merk op dat we bestaande tekst op het scherm niét van kleur kunnen veranderen zonder deze eerst te verwijderen en dan opnieuw, met andere kleurinstellingen, naar het scherm te sturen.

Alle kleuren die beschikbaar zijn staan beschreven in ConsoleColor deze zijn: Black, DarkBlue, DarkGreen, DarkCyan, DarkRed, DarkMagenta, DarkYellow, Gray, DarkGray, Blue, Green, Cyan, Red, Magenta, Yellow.

Wens je dus de kleur Red dan zal je deze moeten aanroepen door er ConsoleColor. voor te zetten: ConsoleColor.Red.

Waarom is dit? ConsoleColor is een zogenaamd enum-type, een concept dat we verderop in hoofdstuk 5 zullen bespreken.

Een voorbeeld:

Console.WriteLine("Tekst in de standaard kleur");
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
Console.WriteLine("Zwart met gele achtergrond");
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine("Rood met gele achtergrond");

Als je deze code uitvoert krijg je als resultaat:

Kleur in console gebruiken is nuttig om je gebruikers een minder eentonig en meer informatieve applicatie aan te bieden. Je zou bijvoorbeeld alle foutmeldingen in het rood kunnen laten verschijnen. Let er wel op dat je applicatie geen aartslelijk, op psychedelische producten geschreven, programma lijkt. Hou er ook rekening mee dat niet iedereen (alle) kleuren kan zien. In de vorige editie van dit boek gebruikte ik rode letters op een groene achtergrond...Dat resulteerde in onleesbare tekst voor mensen met Daltonisme.

Kleur resetten

Soms wil je terug de originele applicatie-kleuren hebben. Je zou manueel dit kunnen instellen, maar wat als de gebruiker slechtziend is en in z'n besturingssysteem andere kleuren als standaard heeft ingesteld?!

De veiligste manier is daarom de kleuren te resetten door de Console.ResetColor() methode aan te roepen zoals volgend voorbeeld toont:

Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine("Error!!!! Contacteer de helpdesk");
Console.ResetColor();
Console.WriteLine("Het programma sluit nu af");

Last updated