Oefeningen

Oefeningen worden sinds vorig hoofdstuk al eens wat langer. Het is belangrijk dat eerste de volledige opgave doorneemt voor je begint te programmeren. Deze gewoonte is essentieel indien je over enkele weken grote 2uur-durende projecten tot een goed einde wenst te brengen.

BMI met if (Essential)

Pas je BMI-programma uit het vorige hoofdstuk aan zodat je programma feedback geeft aan de gebruiker naargelang het berekende BMI.

De kleur tussen haakjes geeft aan in welke kleur je deze tekst zet:

 • Onder de 18,5 (rood): ondergewicht.

 • Van 18,5 tot 25, met 25 niet inbegrepen (groen): normaal gewicht.

 • Van 25 tot 30, met 30 niet inbegrepen (donkergeel): overgewicht. Je loopt niet echt een risico, maar je mag niet dikker worden.

 • Van 30 tot 40, met 40 niet inbegrepen (rood): Zwaarlijvigheid (obesitas). Verhoogde kans op allerlei aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen en rugklachten. Je zou 5 tot 10 kg moeten vermageren.

 • 40 of meer (magenta): ernstige zwaarlijvigheid. Je moet dringend vermageren want je gezondheid is in gevaar (of je hebt je lengte of gewicht in verkeerde eenheid ingevoerd).

Schaak-Elo met if en Random (Essential)

In plaats van de 3 mogelijke scenarios (win,loss, draw) vraag je nu aan de gebruiker wie van beide spelers heeft gewonnen ("A", "B" of "D" van Draw/gelijk) en toont enkel de nieuwe ratings gebaseerd op de ingevoerde uitslag.

Pas je applicatie ook aan als volgt: indien de gebruiker een negatieve rating voor een van de beide spelers opgeeft dan gebeuren er 2 zaken:

 1. Er verschijnt een foutboodschap ("Negatieve rating mag niet. Ik genereer een random rating.")

 2. Je genereert een random rating tussen 500 en 3000, toont dit getal aan de gebruiker, en gebruikt dit vervolgens verder in de applciatie.

Schoenverkoper

a) Maak een oefening die aan de gebruiker vraagt hoeveel paar schoenen hij wenst te kopen. Ieder paar schoenen kost steeds 20 euro. Indien de gebruiker 10 paar of meer koopt kosten de eerste 9 paar nog steeds 20 euro, de overige kosten echter maar 10 euro. Toon aan de gebruiker de totale prijs.

Voorbeeld:

 • 8 schoenen kost 8x20 = 160 euro

 • 12 schoenen kost 9x20 + 3x10 = 210 euro

b) Voeg nu toe dat het programma eerst aan de kassier vraagt tot hoeveel schoenen de korting niet geldt.

Voorbeeld:

 • De kassierster voert 6 in. Dan kosten 8 schoenen: 6x20 + 2x10 = 140 euro.

Je hebt niet noodzakelijk een if voor deze oefening nodig. Indien je deze oefening zonder if kunt oplossen, dan krijg je als extra opgave bij

c) Zorg ervoor dat de kassier enkel een getal van 3 tot en met 10 kan invoeren bij de vraag tot hoeveel schoenen de korting niet geldt. Indien de kassier een getal buiten deze range invoert wordt de gewone korting toegekend, namelijk vanaf 10 of meer schoenen.

Ohm-berekenaar

Vraag aan de gebruiker wat hij wenst te berekenen: spanning, weerstand of stroomsterkte. Vraag vervolgens de 2 andere waarden (als dus de gebruiker "Spanning" kiest vraag je aan de gebruiker de stroomsterkte en de weerstand) en bereken m.b.v. de wet van Ohm de gewenste waarde.

BankRekening controle (Essential)

Schrijf een programma om het vroegere nationale bankrekeningnummer te controleren of het al dan niet een geldig nummer is (dus niet het IBAN nummer).

Het bankrekeningnummer wordt ingelezen als 3 gehele getallen van 3, 7 en 2 die de gebruiker apart invoert en die je in 3 aparte variabelen bewaard.

Een bankrekeningnummer is geldig als de rest van de deling van het getal, dat bestaat uit de eerste 10 cijfers, door 97, gelijk is aan het getal bestaande uit de laatste 2 cijfers.

 • Dit is een voorbeeld van een geldige rekenig: 000 1459325 57 , want 000 1459325 gedeeld door 97 geeft als rest 57.

 • Dit een ongeldige: 000 1359325 77, want 1359325 gedeeld door 97 geeft als rest 64 en niet 77

Kleurcode weerstand naar ohm

Vraag aan de gebruiker om de ringkleuren van de eerste 3 ringen in te voeren als tekst (bv groen). Toon vervolgens de waarde van deze weerstand. Als dus de gebruiker na elkaar invoert:

rood
paars
rood

Dan zal het programma tonen:

Deze weerstand heeft een waarde van 2700 Ohm

Los deze oefening op met een switchstatement.

Orakeltje van Delphi, part deux

We gaan het Orakeltje verbeteren. Voor het orakel je vertelt hoe lang je te leven hebt zal het eerste vragen of je een vrouw (v) of een man (m) bent. Dan vraagt ze je leeftijd. Mannen leven maximum tot hun 120 jaar. Vrouwen echter tot 150 jaar. Laat het orakel een duur voorspellen die kan. Als een vrouw van 50 de vraag stelt dan zal het orakel dus een getal van 5 tot en met 100 (150-50) genereren. Een man van 35 zal van 5 tot en met 85 (120-35) jaren langer kunnen leven.

Casino

Genereer een random getal van 1 t.e.m. 6 maar toon dit niet aan de gebruiker. Vraag aan de gebruiker welk getal hij denkt dat de computer heeft "geworpen". Indien de gebruiker juist raadt verschijnt er "proficiat" op het scherm. Anders: "you lose".

Casino 3

Vul de voorgaande oefening aan, maar laat de gebruiker 3x na mekaar raden. Enkel als hij juist raadt mag hij nog eens raden. Als hij ook de derde juist raadt wint hij. In alle andere gevallen niet.

Schaakstuk (Essential)

Schrijf een applicatie om het volgende te verwezenlijken: De bedoeling is om 3 stukken willekeurig te kiezen van een schaakspel. Maak maximaal gebruik van enumeratie-types. Op het scherm moet dus willekeurig een opsomming van 3 stukken (als woorden) verschijnen. De uitvoer kan dus bijvoorbeeld zijn:

wit paard
zwarte loper
witte pion

Voor de experts die al vlot werken met casting, enums en Random: je kan deze oefening ook oplossen zonder ook maar 1 switch of if. Beter zelfs: je kan deze oplossen met 3 WriteLines en een Random getal generator.

Quiz (Essential)

Maak een quiz. Maak gebruik van het switch-statement om de input van de gebruiker (a, b, c of d) te verwerken en bij iedere vraag aan te geven of dit juist of fout is. Voorzie 3 multiple choice vragen. Houd bij hoe vaak de speler juist antwoordde en geef op het einde de eindscore (Juist is +2, fout is -1).

Zoek op hoe je de kleur van de letters en de achtergrond in een console-applicatie kunt aanpassen en pas dit toe op je quiz om deze er iets boeiender uit te laten zien. Toon iedere vraag op een nieuw scherm.

Schrikkeljaar

De gebruiker voert een jaartal in en jouw programma toont of het wel of geen schrikkeljaar is. Een schrikkeljaar is deelbaar door 4, behalve als het ook deelbaar is door 100, tenzij het wél deelbaar is door 400. Bijvoorbeeld:

 • 1997: geen schrikkeljaar

 • 1996: wél schrikkeljaar

 • 1900: geen schrikkeljaar

 • 2000: wél schrikkeljaar

GuntherD Stemwijzer (Essential)

Kan jij volgende ludieke stemwijzer van GuntherD in een eenvoudig programma gieten dat door een reeks j/n vragen aan de gebruiker uiteindelijk zijn "stemprofiel" toont?

Enum seizoenen

Maak een enum die de seizoenen van het jaar bevat. Vraag aan de gebruiker om een maandnummer in te voeren. Gebruik vervolgens een switch om te bepalen in welk seizoen deze maand (grotendeels) ligt. Wijs deze enum toe aan een variabele in de switch. Vervolgens gebruik je een if om, gebaseerd op deze enum-variabele, te tonen of het om een koud seizoen (winter en herfst) of een warm seizoen (zomer en lente) gaat.

Fifa ranking berekenen (PRO)

FIFA berekent de score per nationaal voetbal team met een eigen formule bron waarvan de belangrijkste informatie hier samengevat wordt:

Schrijf een applicatie die de nieuwe P berekent nadat de gebruiker alle nodige informatie heeft ingevoert. Bij de invoer van I krijgt de gebruiker een keuze menu te zien dat de verschillende zinnetjes toont zonder de I-waarde. De gebruiker kiest uit het menu de juiste importance (bijvoorbeeld door a, b, c, etc. in te voeren) en jouw programma zet dit dan om naar een getal. De gebruiker moet voor W invoeren: gewonnen, verloren, gelijk. Jouw programma zal dit omzetten naar het juiste getal (1, 0.5 of 0).

Enum bij BMI

Maak een enum die de verschillende soorten gewichten voorstelt (Obees, Zwaarlijvig, NormaalGewicht, etc.) Pas de bestaande "BMI met if" oefening aan zodat je deze enum gebruikt om je code leesbaarder te maken.

Last updated