Oefeningen

Probeer vanaf nu per hoofdstuk 1 solution aan te maken met daarin meerdere projecten (1 project per oefening)

Sommige oefeningen zullen soms (PRO) in de titel hebben. Dit zijn pittigere oefeningen. Probeer ze zeker, maar laat je niet ontmoedigen als ze niet direct lukken. Het kan erg nuttig zijn om enkele hoofdstukken later nog eens terug naar deze oefeningen te gaan zien, wie weet kan je ze dan wel oplossen.

Unicode Art

Genereer je naam in Unicode Art met een van de vele online generators. Toon deze art (m.b.v. WriteLine of Write) aan de start van een van een bestaande programma zodat nu je naam wordt getoond wanneer het programma start, gevolgd door de rest.

String interpolation (Essential)

Kies 2 oefeningen uit het vorige hoofdstuk waarin je output op het scherm moest geven. Pas string interpolatie m.b.v. $ (manier 2) toe in deze 2 oefeningen.

Systeem informatie (Essential)

Volgende 2 oefeningen zijn al iets stevigers. Iedere oefening eindigt met een (PRO) gedeelte dat je best enkel doet als je een uitdaging wenst.

Deel 1

Maak een applicatie die de belangrijkste computer-informatie (geheugen, etc) aan de gebruiker toont m.b.v. de Environment bibliotheek. Zoals je ziet wordt het geheugen in bytes teruggegeven. Zorg ervoor dat het geheugen steeds in mega of gigabytes op het scherm wordt getoond.

Formateer de informatie met behulp van de $-notatie zodat deze deftig getoond worden en de gebruiker snel de belangrijke informatie over z'n systeem te zien krijgt.

Deel 2 (PRO)

Ook informatie over de harde schijven kan je verkrijgen (in bits). Dit vereist wel dat je bovenaan je programma volgende lijn bijschrijft: using System.IO.

Vervolgens kan je in je programma schrijven:

long cdriveinbytes = DriveInfo.GetDrives()[0].AvailableFreeSpace; 
long totalsize = DriveInfo.GetDrives()[0].TotalSize; 

De lijn met using is om aan te geven dat we iets uit de System.IO bibliotheek nodig hebben, namelijk DriveInfo. Schrijven we dat niet dan moeten we in onze code DriveInfo aanroepen met z'n volledige path: System.IO.DriveInfo....

De 0 tussen rechte haakjes is de index van welke schijf je informatie wenst. 0 is de eerste harde schijf, 1 de tweede, enzovoort.

Vraag aan de gebruiker het nummer van de harde schijf waar meer informatie over moet getoond worden.

Opgelet: sta toe dat de gebruiker 1 voor de eerste harde schijf mag gebruiken, 2 voor de tweede, enzovoort. Je zal dus in code nog manueel 1 moeten aftrekken van de invoer van de gebruiken. Bv:

int invoer=int.Parse(Console.ReadLine()) - 1; 
long totalsize = DriveInfo.GetDrives()[invoer].TotalSize; 

Weerstandberekenaar

Stel dat je in het labo een weerstand vastneemt en je kent de kleurcodes van de streepjes wel, maar niet hoe je die kunt omzetten naar de effectieve weerstandswaarde. In dit programma kunnen we de gebruiker helpen.

Deel 1

Maak een programma dat de weerstandwaarde berekent gebaseerd op:

 • Ring 1: die de tientallen voorstelt

 • Ring 2: die de eenheden voorstel

 • (PRO) Ring 3: die de exponent (10 tot de macht) voorstelt. (tip:Math.Pow(10,ring3))

Gebruik twee variabelen van het type int waar je getal van 0 tot 9 telkens aan kan toewijzen. (we veronderstellen dus dat de gebruiker de kleurcode heeft omgezet naar een getal en dat toewijst aan de variabele)

Test dat je rekening klopt om gebaseerd op 2 (of 3) ringen de weerstandswaarde te berekenen.

Deel 2

Plaats het geheel in een mooie Unicode-tabel

Hier enkele nuttige tekens:

╔═══════════════╦═══════════════╗
║        ║        ║
╟───────────────╫───────────────╢
║        ║        ║
╚═══════════════╩═══════════════╝

Gebruik $-string interpolatie om de informatie in de tabel te tonen zodat je volgende uitvoer kunt genereren:

of:

Gebruik tabs ("\t") om ervoor te zorgen dat je tabel mooi blijft wanneer je door de string interpolatie langere variabelen gaat plaatsen.

Deel 3 (PRO)

Kan je afhankelijk van de ringwaarde het getal in de tabel in de juiste kleur zetten conform de weerstandskleuren (tip: je zal Write en if of switch moeten leren gebruiken).

Shell-starter (PRO)

Je kan de output van een Process.Start() programma naar je console scherm sturen. Dit vereist wat meer code. Volgend voorbeeld zal de output van het commando ipconfig /all op het scherm tonen:

System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics.Process();
process.StartInfo.FileName = "ipconfig";
process.StartInfo.Arguments = "/all"; 
process.StartInfo.UseShellExecute = false;
process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
process.StartInfo.RedirectStandardError = true;
process.Start(); //start process

// Read the output (or the error)
string output = process.StandardOutput.ReadToEnd(); //normal output
Console.WriteLine(output);
string err = process.StandardError.ReadToEnd(); //error output (if any)
Console.WriteLine(err);
//Continue
Console.WriteLine("Klaar");

Let er op dat dit voorbeeld niet perfect werkt met een shell-commando dat even duurt. Denk bijvoorbeeld aan ping. De output komt namelijk pas op het scherm als het commando is afgelopen. Test zelf maar eens!

Maak enkele kleine C# programma's die bepaalde shell-commando's zullen uitvoeren, eventueel na input van de gebruiker. Enkele nuttige shell-commando's in de netwerk-sfeer zijn bijvoorbeeld:

hostname
arp -a
getmac
nslookup google.com
netstat

Andere toffe commando's kunnen zijn:

chrome.exe ap.be
notepad mytest.txt

Of de naam van een bestand dat je wilt openen, maar dan met het hele path:

c:\Temp\mydocument.docx

Unicode Art & Colors (niet PRO, wel saai)

Gebruik je kennis van het verschil tussen Console.Write en Console.WriteLine, alsook de werking van kleuren in console-applicaties, om je Unicode-art naam van de eerdere oefening nu van kleur te voorzien. Zorg ervoor dat minstens 1 letter in een andere kleur is.

Dit is een redelijke lange oefening, doe deze best op het einde.

Deze oefening kan je op 2 manieren oplossen:

 1. Je gebruikt een combinatie van Write en Console.SetCursorPosition

 2. Je knipt je tekening op in stukken die je met verschillende Write en WriteLines op het scherm zet. Volgend voorbeeld toont bijvoorbeeld hoe je een vierkantje van sterretjes tekent waarbij het midden van het vierkant rood is:

Console.WriteLine("***");
Console.Write("*");
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.Write("*");
Console.ResetColor();
Console.WriteLine("*");
Console.WriteLine("***");

Last updated