Oefeningen

Kijk pas naar de oplossing als je 100% klaar bent. En zelfs dan, wees erg kritisch over jouw oplossing tegenover de modeloplossing. Vraag hulp aan de lector bij de minste twijfel die je hebt wanneer je jouw oplossing vergelijkt me de modeloplossing!

Rommel zin (Essential) (Dodona beschikbaar)

Schrijf een applicatie met behulp van ReadLine() en WriteLine()-methoden waarbij de computer aan de gebruiker om zijn of haar favoriete kleur, eten, auto en boek vraagt. Het programma zal de antwoorden echter door elkaar halen waardoor de computer vervolgens toont:

Je favoriete kleur is [eten]. Je eet graag [auto]. Je lievelingsfilm is [boek] en je favoriete boek is [kleur].

Waarbij tussen de rechte haakjes steeds de invoer komt die de gebruiker eerder opgaf voor de bijhorende vraag.

Voorbeeld:

Geef je favoriete kleur:
rood
Geef je favoriete eten:
lasagne
Geef je favoriete auto:
mazda
Geef je favoriete boek:
Het oneindige verhaal

Je favoriete kleur is lasagne. Je eet graag mazda. Je lievelingsfilm is Het oneindige verhaal en je favoriete boek is rood.

Kleuren veranderen (Essential)

Kan je je programma van zonet aanpassen zodat iedere zin in een andere kleur is?

Bekijk de werking van Console.Write(). Kan je ieder woord in een andere kleur zetten?

Go nuts!

Visitekaart (Essential) (Dodona beschikbaar)

Schrijf een programma dat aan de gebruiker de volgende zaken vraagt:

  • Voornaam

  • Achternaam

  • Adres

  • Hobby

Vervolgens toon je de vragen, telkens in een andere kleur, gevolgd door de antwoorden, met de naam als 1 antwoord (voornaam en achternaam). De antwoorden zijn in de originele kleur.

Bijvoorbeeld:

Wat is je voornaam?
Tim
Wat is je achternaam?
Dams
Waar woon je?
Scheve dreef 666
Wat is je hobby?
lezen en schrijven


Goed. Hier volgt je visitekaartje"

Naam: Tim Dams
Adres: Scheve dreef 666
Hobby: lezen en schrijven

Tekening

Kan je volgende afbeeldingen namaken in de console?

Volgende tekening toont een schematische weergave:

Je kan een gekleurd vakje 'tekenen' door de BackGroundColor van de console in te stellen en dan een spatie naar het scherm te sturen.

Muziek

Met de Console.Beep() methode kan je muziek maken. Volgende voorbeeld toont bijvoorbeeld hoe je do-re-mi-fa-sol-la-si-do afspeelt:

Console.Beep(264, 1000);
Console.Beep(297, 1000);
Console.Beep(330, 1000);
Console.Beep(352, 1000);
Console.Beep(396, 1000);
Console.Beep(440, 1000);
Console.Beep(495, 1000);
Console.Beep(528, 1000);

Je geeft aan Beep 2 getallen mee (argumenten):

  1. De frequentie van de toon die moet afgespeeld worden. Bijvoorbeeld 264 (in Hertz, hz).

  2. De duur dat de toon moet afgespeeld worden in milliseconden. Als je dus 1000 meegeeft zal de toon gedurende 1000 ms, oftewel 1 seconde, afgespeeld worden.

Open 1 van de eerder gemaakte oefeningen en zorg ervoor dat bij het opstarten ervan er een kort, door jezelf gecomponeerd, introliedje wordt afgespeeld.

Last updated