Oefeningen deel 2

Film Default (Essential)

Maak een methode FilmRuntime() die 3 parameters accepteert:

  1. Een string die de naam van de film bevat

  2. Een integer die duur in minuten van de film bevat

  3. Een enum-type die het genre van de film bevat (Drama, Actie, etc.)

Indien de duur van de film niet wordt meegeven wordt een standaard lengte van 90 minuten ingesteld. Indien het genre niet wordt meegeven dan wordt deze default op Onbekend ingesteld.

De methode geeft niets terug maar toont eenvoudigweg de film op het scherm, gevolgd door z’n duur en genre in volgende formaat. Voorbeelduitvoer=

The Matrix (120 minuten, Actie)

Toon aan in je main dat de methode werkt met zowel 1, 2 als 3 parameters. Toon ook aan dat je met ‘named arguments’ de methode kan aanroepen.

Opwarmers met geavanceerde methoden (Essential)

Zorg ervoor dat de opwarmers vooraan deze reeks oefeningen steeds minstens 1 optionele parameter hebben. Roep deze methoden aan via named parameters.

Oude oefeningen leesbaarder maken

Kan je code uit vorige hoofdstukken herbruiken door deze in handige methoden te plaatsen zodat je code leesbaarder én bruikbaarder wordt?

Einde deel 1 test herschrijven

Bekijk terug jouw (of mijn) oplossing van de vaardigheidsproef of de deel 1 eindetest in dit boek.

Kan je deze code leesbaarder maken door methoden (en loops) toe te voegen?

Verhaalgenerator

Bekijk het all-one-project "De verhaal generator": kan jij dit project afwerken zoals onderaan de opgave wordt voorgesteld?

Hoe ver geraak je?

Challenges

Last updated