Overzicht

Volgende hoofdstukken bevatten grotere projecten waarin wordt getracht meerdere technieken uit de vorige hoofdstukken te combineren. Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig:

  1. Op een andere manier tonen hoe specifieke C# elementen in een 'realistische' programma's kunnen gebruikt worden

  2. Aantonen dat, indien je tot hier bent geraakt, je al een aardig hoop skills hebt om grote, complexe applicaties te maken die verder gaan dan de standaard oefeningen die je na ieder hoofdstuk hebt gemaakt.

Last updated