Opgave 10

Volgende opgave was de vaardigheidsproefopdracht voor het examen van dit vak (Programming Principles) in januari 2024

Oefening 1 - Getallenverwerker

Info

Ga ervan uit dat de gebruiker géén foute invoer doet.

Opgave

 • Maak een applicatie die aan de gebruiker een getal n vraagt.

 • Vraag vervolgens aan de gebruiker n gehele getallen (bepaal zelf hoe je ze bewaard (of niet)).

 • Toon nadien volgende informatie aan de gebruiker. Hierbij wordt de waarde steeds in het rood getoond.

  • Toon het kleinste ingevoerde getal.

  • Toon het grootste ingevoerde getal.

  • Toon welk getal het vaakst opnieuw werd ingevoerd en toon ook hoe vaak dit was.

  • Toon het gemiddelde van de ingevoerde getallen tot 2 cijfers na de komma accuraat.

Voorbeeld uitvoer

Tekst die start met ">" is invoer van de gebruiker.

Geef n:
>5
Geef nu 5 getallen in:
>3
>2
>2
>-1
>2
Hier volgt de informatie over je invoer:
Kleinste ingevoerde getal: -1 
Grootste ingevoerde getal: 3
Het meest ingevoerde getal: 2
  dit getal werd 3 keer ingevoerd
Gemiddelde: 1,60

Oefening 2 - Getallenverwerker

Info

Voor deze oefening mag je extra methoden aanmaken.

Ga ervan uit dat de gebruiker géén foute invoer doet.

Opgave

Methode 1 GenereerRandom

Schrijf een methode GenereerRandom. Deze methode geeft een double terug en aanvaardt 2 int parameters, genaamd onderGrens en bovenGrens. De methode zal een random double getal teruggeven dat zich tussen de ondergrens en bovengrenswaarden bevindt. De bovengrens is exclusief en zal dus zelf nooit gegenereerd worden.

Als de methode met de waarden 6 en 12 wordt aangeroepen zal er dus een kommagetal tussen 6 en 12 worden teruggegeven worden.

Indien de ondergrens en bovengrens parameters even groot zijn dan wordt het dubbele van de bovengrens gebruikt.Indien de ondergrens groter is dan de bovengrens dan worden de grenzen omgekeerd gebruikt.

Methode 2 ToonArrayKleuren

Schrijf een methode ToonArrayKleuren die een array van double aanvaardt:

 1. De methode berekent het gemiddelde van alle waarden in de array.

 2. Twee int variabelen boven en onder krijgen volgende inhoud: boven krijgt de waarde van het gemiddelde naar boven afgerond (naar het dichtsbijzijnde gehele getal). onder krijgt de waarde van het gemiddelde naar onder afgerond. (als het gemiddelde 13.6 was dan krijgt boven de waarde 14, en onder onder de waarde 13).

 3. Deze methode zal vervolgens de inhoud van de meegeven array naar het scherm visualiseren als volgt. Het toont de getallen uit de array naast elkaar in een rij (telkens 1 cijfer na de komma), telkens met een tab tussen. Ieder getal dat zich tussen de waarden onder en boven bevindt zal vierkante haakjes rond zich hebben (bv [17,0] )

Toepassing

Schrijf in de MainOefening2 methode een programma dat aan de gebruiker de onder en bovengrens waarden vraagt (int) en vervolgens 100 keer de GenereerRandommethode met deze informatie aanroept. De 100 gegenereerde getallen worden in een array bewaard. Deze array wordt aan de methode ToonArrayKleuren meegegeven die vervolgens het nodige werk zal doen.

Voorbeeld uitvoer

Tekst die start met ">" is invoer van de gebruiker.

Geef ondergrens?
>12
Geef bovengrens?
>21
Visualisatie array:
Gemiddelde was: 17,02712064099593

15,9  [17,3] 16,1  20,4  16,9  [17,0] 19,9  14,1  14,8  12,2  14,6  16,8  [18,0] 19,8  16,3  13,8   16,8  19,7  20,6  19,0  15,8  [17,4] 20,7  19,6  14,6  18,5  12,1  16,5  14,1  16,1  19,5   12,7  20,1  19,0  14,4  12,1  13,7  14,9  19,6  15,0  20,2  20,0  14,9  19,7  19,1  12,6   [17,1] 19,0  20,1  19,8  18,3  15,6  12,2  18,0  16,3  16,4  13,6  14,5  20,4  13,9  12,2   [17,1] 14,0  12,9  [17,0] 13,2  19,3  20,3  18,6  [17,7] 15,7  18,1  20,6  20,9  19,1  12,6   15,7  [17,8] [17,6] 14,6  18,4  16,6  14,8  14,5  20,6  14,8  [17,9] 18,3  19,5  20,4  18,8   20,9  20,8  [17,0] 18,4  20,6  20,8  12,4  [17,6] 16,4

Oefening 3 - Cinemasysteem

Voor deze oefening mag je extra methoden aanmaken.

Ga ervan uit dat de gebruiker mogelijk wél foute invoer doet.

Opgave

Een lokale cinema heeft je hulp nodig. Ze wensen een kassasysteem. Gebruikers krijgen een menukeuze en kunnen zo aangeven hoeveel tickets van elke soort er besteld moeten worden. De applicatie zal bij foute invoer een foutboodschap tonen en de invoer negeren en wachten op correcte invoer (door het menu opnieuw te tonen). Wanneer het menu opstart worden volgende opties getoond:

 1. Normaal ticket (10 euro)

 2. Reductie ticket (8 euro)

 3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)

 4. Opnieuw

De gebruiker kiest 1 van deze 4 opties. Bij een andere optie dan 1,2,3 of 4 zal een fout getoond worden en wordt het menu opnieuw getoond.

Bij optie 1, 2 en 3: vervolgens vraagt het programma hoeveel tickets van deze optie nodig zijn (indien de gebruiker dus 2 tickets van optie 3 kiest dan gaat het dus om 90 euro voor 15 personen). Vervolgens wordt terug het begin menu getoond.

Onderaan het menu wordt de hele tijd de huidige kost én aantal personen getoond. Enkel wanneer de gebruiker optie 4 kiest worden deze getallen gereset.

Voorbeeld uitvoer

Tekst die start met ">" is invoer van de gebruiker.

1. Normaal ticket (10 euro)
2. Reductie ticket (8 euro)
3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)
4. Opnieuw
Aantal personen= 0, Prijs = 0
>5
Fout. Dat kan niet.
1. Normaal ticket (10 euro)
2. Reductie ticket (8 euro)
3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)
4. Opnieuw
Aantal personen= 0, Prijs = 0
>2
Hoeveel?
>3
1. Normaal ticket (10 euro)
2. Reductie ticket (8 euro)
3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)
4. Opnieuw
Aantal personen= 3, Prijs = 24
>3
Hoeveel?
>2
1. Normaal ticket (10 euro)
2. Reductie ticket (8 euro)
3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)
4. Opnieuw
Aantal personen= 13, Prijs = 84
>4
1. Normaal ticket (10 euro)
2. Reductie ticket (8 euro)
3. Groepsticket (30 euro voor 5 personen)
4. Opnieuw
Aantal personen= 0, Prijs = 0

Last updated