Missie 2

Code met uitleg

De oplossing wordt hier stap voor stap besproken

Code

Main

      List<Gebouw> enclave = new List<Gebouw>();
      enclave.Add(new Hospitaal("Sint Vincentius", 4, 5));
      enclave.Add(new Woonst("Tims shack", 1, 1));
      enclave.Add(new Generator("batteryshed 1", 1, 2));

      foreach (var gebouw in enclave)
      {
        gebouw.PrintGebouw();
      }

      Console.SetCursorPosition(1, 20);

Gebouw

abstract class Gebouw
{
  public Gebouw(string naamin, int xin, int yin)
  {
    Naam = naamin;
    X = xin;
    Y = yin;
  }
  public string Naam { get; set; }
  public int X { get; set; }
  public int Y { get; set; }
  public abstract void PrintGebouw();

  public override string ToString()
  {
    return $"{Naam} (locatie: {X},{Y})";
  }
}

Flat

class Flat : Woonst
{
  public Flat(int xin, int yin) : base("Flat",xin, yin)
  {
  }
  public override string ToString()
  {
    return base.ToString()+ " Voor veel mensen";
  }

  public override void PrintGebouw()
  {
    Console.SetCursorPosition(X, Y);
    Console.Write("W");
  }
}

Hospitaal

class Hospitaal : Gebouw
{
  public Hospitaal(string naamin, int xin, int yin) : base(naamin, xin, yin)
  {
  }
  public override string ToString()
  {
    return base.ToString() + "Hier genezen de mensen.";
  }

  public override void PrintGebouw()
  {
    Console.SetCursorPosition(X, Y);
    Console.Write("H");
  }
}

Generator

class Generator : Gebouw
{
  private string v;
  private int xin;
  private int yin;

  public Generator( int xin, int yin) : base("Generator", xin, yin)
  {
  }

  public Generator(string v, int xin, int yin): base(v,xin,yin)
  {

  }
  public override string ToString()
  {
    return base.ToString() + "Dit gebouw maakt elektriciteit.";
  }
  public override void PrintGebouw()
  {
    Console.SetCursorPosition(X, Y);
    Console.Write("g");
  }
}

WaterkrachtCentrale

class WaterkrachtCentrale: Generator
{
  public WaterkrachtCentrale(int xin, int yin): base("WaterkrachtCentrale",xin,yin)
  { }
  public override string ToString()
  {
    return base.ToString() + "Met behulp van water";
  }

  public override void PrintGebouw()
  {
    Console.SetCursorPosition(X, Y);
    Console.Write("G");
  }
}

Last updated