Missie 1

Code met uitleg

De oplossing wordt hier stap voor stap besproken

Het tweede gedeelte, waarin je landen van centra moet voorzien wordt niét besproken in de videoclip. De oplossing hiervan staat wel hier onder.

Code

Main

Dictionary<string, VaccinatieCentrum> centraDB = new Dictionary<string, VaccinatieCentrum>();

while (true)
{
  Console.WriteLine("Wat wil je doen?");
  Console.WriteLine("1. Centra tonen");
  Console.WriteLine("2. Centrum bijmaken");
  Console.WriteLine("3. Centra vaccins laten maken");
  int keuze = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  switch (keuze)
  {
    case 1:
      foreach (var centrum in centraDB)
      {
        Console.WriteLine(centrum.Key);
      }
      break;
    case 2:
      Console.WriteLine("Waar wil je dit bouwen?");
      string waar = Console.ReadLine();
      if (centraDB.ContainsKey(waar))
        Console.WriteLine("Dat land heeft reeds een centrum");
      else
        centraDB.Add(waar, new VaccinatieCentrum());
        Console.WriteLine("Gebouwd!");
      break;
    case 3:
      Console.WriteLine("Welk land moet vaccins maken?");
      string waarv = Console.ReadLine();
      if (centraDB.ContainsKey(waarv))
      {
        Vaccin gemaaktVaccin = centraDB[waarv].GeefVaccin();
        Console.WriteLine("Vaccin gemaakt");
        //nu moet je iets doen met het gemaaktVaccin
      }

      else
        Console.WriteLine("Dat land heeft geen vaccinatiecntrum");
      break;
    default:
      Console.WriteLine("Onbekend getal");
      break;
  }


  Console.WriteLine("Waar moet centra komen?");
  string stadin = Console.ReadLine();

}

SlimVaccin

class SlimVaccin: Vaccin
{
  public SlimVaccin(string naamin): base(naamin)
  {

  }

  int next = 0;
  public override int TryKillCode()
  {
    int tosend = next;
    next = next + 10;

    if(next>100)
    {
      int r = next % 10;
      next = r + 1;
    }

    return tosend;
  }
}

DomVirus

class DomVirus: Virus
{
  static Random r = new Random();
  public override bool TryVaccin(Vaccin vacin)
  {
    bool result= base.TryVaccin(vacin);
    if(r.Next(0,2)==0)
    {
      DoomCountDown += 2;
    }
    return result;
  }
}

Last updated