Welkom

Zie scherp

Zo, je hebt besloten om de edele taal C# te leren? Je bent hier aan het juiste adres. Dit boek wordt gebruikt als handboek binnen de opleidingen professionele bachelor elektronica-ict en toegepaste informatica van de AP Hogeschool. Het is gedurende vele jaren gegroeid tot een tweedelige reeks (1 per semester) waarvan je nu het eerste deel vast hebt. In dit deel ga je de basisbeginselen van C# en programmeren in het algemeen ontdekken.
Dit boek zal de fundering leggen en zaken behandelen zoals variabelen, loops methoden en arrays. Het tweede boek gaat hier mee verder en zal (hopelijk) de mystieke, maar oh zo belangrijke, wereld van het Object georiënteerd programmeren uit de doeken doen.
Je vraagt je misschien af hoe up-to-date dit boek is? Wel, het is uitgekomen in 2020, dus... (mmm, het jaar 2020 als kwaliteitslabel gebruiken is een beetje zoals zeggen dat je wijn maakt met rioolwater). Desalniettemin, het boek is gloednieuw en heeft voorlopig het jaar 2020 overleefd.
Net zoals onze spreektalen, evolueert ook de programmeertaal C# constant (terwijl ik dit schrijf zijn we aan versie 8.0). Bij iedere nieuwe C#-versie worden bepaalde code-constructies plots veel eenvoudiger of zelfs gewoon overbodig. Een goed programmeur moet natuurlijk zowel met de oude als de nieuwe constructies kunnen werken. Ik heb getracht een gezonde mix tussen oud en nieuw te zoeken, waarbij de nadruk ligt op bruikbaarheid in je verdere professionele carrière. In dit boek zal je dus geen stoere, state-of-the-art C# innovaties terugvinden die enkel in heel specifieke projecten bruikbaar zijn. Integendeel, ik hoop dat, als je door dit boekdeel en het volgende bent, je een zodanige basis hebt, dat je ook zonder problemen in andere 'zustertalen' durft te duiken (zoals Java, C en C++, maar ook zelfs verre familieleden zoals Python of Javascript).
Dit boek ambieert niet om de volledige C#-taal en alles dat daar rond hangt aan te leren, daarvoor is dit boek veel te kort. Het boek daarentegen is gericht op eender wie die interesse heeft in de wondere wereld van programmeren, maar mogelijk nog nooit één letter code effectief heeft geprogrammeerd. Bepaalde concepten die ik te gecompliceerd acht voor een beginnende programmeur werden dan ook uit deze cursus gelaten. Beschouw dit boek dus maar als een gatewaydrug naar meer C#, meer programmeertalen en vooral meer (programmeer)plezier! U weze gewaarschuwd.
Veel lees-en programmeerplezier,
Tim Dams Zomer 2020
Logo ikke

Over dit boek

Dit boek wordt gebruikt als handboek binnen de opleidingen professionele bachelor Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica van de AP Hogeschool.
Concreet is dit het handboek voor het eerste van 2 semesters omtrent 'leren programmeren met C#':
  • Zie Scherp: Programming Principles, eerste semester (dit boek)
  • Zie Scherper: Object Oriented Programming, tweede semester (zie bovenaan)

Licensed under Creative Commmons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Licenicon
Licenicon
Licenicon
Licensed under CC-BY-NC 4.0 as shown here.
This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

You are free to

Share : copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt : remix, transform, and build upon the material
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms

Attribution : You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. NonCommercial : You may not use the material for commercial purposes.
No additional restrictions : You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.